«Αθηναϊκή Ζυθοποιία» Ανάλαβε την εγκατάσταση θαλάσσιων ραμπών (seatracs) σε 4 δημοφιλείς παραλίες της Ελλάδας

«Αθηναϊκή Ζυθοποιία» Ανάλαβε την εγκατάσταση θαλάσσιων ραμπών (seatracs) σε 4 δημοφιλείς παραλίες της Ελλάδας
«Αθηναϊκή Ζυθοποιία» Ανάλαβε την εγκατάσταση θαλάσσιων ραμπών (seatracs) σε 4 δημοφιλείς παραλίες της Ελλάδας

Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία με αφετηρία μιας σειράς δράσεων με στόχο τη δημιουργία μιας πλατφόρμας θετικής κουλτούρας σε όλη την αλυσίδα αξίας μας γύρω από την έννοια της κοινωνικής συμπερίληψης, αναλάβαν την εγκατάσταση θαλάσσιων ραμπών (seatracs) σε 4 δημοφιλείς παραλίες της Ελλάδας

«Αθηναϊκή Ζυθοποιία» Ανάλαβε την εγκατάσταση θαλάσσιων ραμπών (seatracs) σε 4 δημοφιλείς παραλίες της Ελλάδας
Οι παραλίες αυτές είναι:

1) παραλία Σουνίου, του Δήμου Λαυρεωτικής στην Αττική, 2) παραλία Δημορηγόπουλου, του Δήμου Πατρέων στην Αχαΐα, 3) παραλία Λυγαριά, του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη και 4) παραλία Φλογητά, του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική.

«Αθηναϊκή Ζυθοποιία» Ανάλαβε την εγκατάσταση θαλάσσιων ραμπών (seatracs) σε 4 δημοφιλείς παραλίες της Ελλάδας

«Αθηναϊκή Ζυθοποιία» Ανάλαβε την εγκατάσταση θαλάσσιων ραμπών (seatracs) σε 4 δημοφιλείς παραλίες της Ελλάδας

Στόχος αυτής της δράσης όπως, αναφέρει η εταιρεία, είναι η σημαντική βελτίωση της καθημερινότητας των συνανθρώπων μας με κινητικά προβλήματα, επιτρέποντας την ισότιμη πρόσβασή τους στη θάλασσα, ως αυτονόητο ανθρώπινο δικαίωμα.

«Αθηναϊκή Ζυθοποιία» Ανάλαβε την εγκατάσταση θαλάσσιων ραμπών (seatracs) σε 4 δημοφιλείς παραλίες της Ελλάδας
«Αθηναϊκή Ζυθοποιία» Ανάλαβε την εγκατάσταση θαλάσσιων ραμπών (seatracs) σε 4 δημοφιλείς παραλίες της Ελλάδας