Κηφισιά: Εργασίες αντικατάστασης κεντρικών αγωγών ύδρευσης στη Νέα Ερυθραία

Κηφισιά: Εργασίες αντικατάστασης κεντρικών αγωγών ύδρευσης στη Νέα Ερυθραία
Εργασίες αντικατάστασης κεντρικών αγωγών ύδρευσης στη Νέα Ερυθραία

Σε εξέλιξη εργασίες αντικατάστασης κεντρικών αγωγών ύδρευσης στη Νέα Ερυθραία στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενου έργου, ύψους 3.540.000 €, από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Κηφισιά: Εργασίες αντικατάστασης κεντρικών αγωγών ύδρευσης στη Νέα Ερυθραία
Κατά 55% έχει υλοποιηθεί το έργο αντικατάστασης των παλαιών αγωγών ύδρευσης με νέας τεχνολογίας.

Εργασίες πραγματοποιούνται στην οδό Σεβδικίου μέχρι το ύψος της Επτανήσου. Θα συνεχιστούν έως την Τατοΐου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών σημειώνονται προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας των οχημάτων.

Κηφισιά: Εργασίες αντικατάστασης κεντρικών αγωγών ύδρευσης στη Νέα Ερυθραία

Κηφισιά: Εργασίες αντικατάστασης κεντρικών αγωγών ύδρευσης στη Νέα Ερυθραία

Κηφισιά: Εργασίες αντικατάστασης κεντρικών αγωγών ύδρευσης στη Νέα Ερυθραία
Κηφισιά: Εργασίες αντικατάστασης κεντρικών αγωγών ύδρευσης στη Νέα Ερυθραία