Ο χάρτης της ελληνικής Επικράτειας των εκλογικών αποτελεσμάτων

Ο χάρτης της ελληνικής Επικράτειας των εκλογικών αποτελεσμάτων
Ο χάρτης της ελληνικής Επικράτειας των εκλογικών αποτελεσμάτων

Ο χάρτης της ελληνικής Επικράτειας όπως διαμορφώνεται από  το εκλογικό αποτέλεσμα. Ο Χάρτης είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών

Στο αποτέλεσμα στο 80%+ της Επικράτειας –  Ο χάρτης δείχνει ειδικότερα:

Ο χάρτης της ελληνικής Επικράτειας των εκλογικών αποτελεσμάτων
Ο χάρτης της ελληνικής Επικράτειας των εκλογικών αποτελεσμάτων