Βριλήσσια:  Ορισμός νέων αντιδημάρχων στο Δήμο Βριλησσίων από τις 9/5/2023 έως 31/12/2023

Βριλήσσια: Ορισμός νέων αντιδημάρχων στο Δήμο Βριλησσίων από τις 9/5/2023 έως 31/12/2023
Ορισμός νέων αντιδημάρχων στο Δήμο Βριλησσίων από τις 9/5/2023 έως 31/12/2023

Με απόφαση του  Δήμαρχου Βριλησσίων Κωνσταντίνου Βαφειάδη ορίζονται οι  νέοι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Βριλησσίων με θητεία από τις 9/5/2023 έως 31/12/2023

Βριλήσσια:  Ορισμός νέων αντιδημάρχων στο Δήμο Βριλησσίων από τις 9/5/2023 έως 31/12/2023

Βριλήσσια:  Ορισμός νέων αντιδημάρχων στο Δήμο Βριλησσίων από τις 9/5/2023 έως 31/12/2023

Βριλήσσια:  Ορισμός νέων αντιδημάρχων στο Δήμο Βριλησσίων από τις 9/5/2023 έως 31/12/2023

Βριλήσσια:  Ορισμός νέων αντιδημάρχων στο Δήμο Βριλησσίων από τις 9/5/2023 έως 31/12/2023

Βριλήσσια:  Ορισμός νέων αντιδημάρχων στο Δήμο Βριλησσίων από τις 9/5/2023 έως 31/12/2023
Βριλήσσια:  Ορισμός νέων αντιδημάρχων στο Δήμο Βριλησσίων από τις 9/5/2023 έως 31/12/2023