Μεταμόρφωση: Εγγραφές στις δομές Προσχολικής Αγωγής 2023 - 2024

Μεταμόρφωση: Εγγραφές στις δομές Προσχολικής Αγωγής 2023 – 2024

Εγγραφές στις δομές Προσχολικής Αγωγής 2023 – 2024 στον Δήμο Μεταμόρφωσης

Χρήσιμες οδηγίες για τις εγγραφές και επανεγγραφές στους βρεφικούς ,παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Μεταμόρφωσης για το σχολικό έτος 2023 -2024 (βρέφη και νήπια με έτος γέννησης 2020, 2021 &2022)

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες σας ενημερώνουμε ότι για την υποβολή αιτήσεων νέων εγγραφών και επανεγγραφών στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Μεταμόρφωσης, για τη σχολική περίοδο 2023-2024 ότι:

Οι αιτήσεις νέων εγγραφών και επανεγγραφών θα υποβάλλονται από 05/05/2023 έως 31/05/2023 ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου Μεταμόρφωσης (https://www.metamorfossi.gov.gr/katoikoi/koinoniki-politiki/vrefonipiakoi-stathmoi). Κατά τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων και για όσους δεν έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης από το προσωπικό του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής, κατόπιν ραντεβού.

Εγγραφές στις δομές Προσχολικής Αγωγής

Για ραντεβού:

1ος Παιδικός Σταθμός: 210-2838918 κα Τζημαγιώργη Μαίρη και κα Κατερίνα Οσμανλή,

2ος Παιδικός Σταθμός: 210-2814797 κα Αλιβιζάτου Φούλα,

3ος Παιδικός Σταθμός: 2102852108 κα Χατζηβασίλογλου Mάρθα,

1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός: 2102817039 κα Λιόντου Νεκταρία,

2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός: 2102829222 κα Φλώρου Αλεξία,

1ος Βρεφικός Σταθμός: 2102817515 κα Μούρτου Αθηνά,

2ος Βρεφικός Σταθμός: 2102852107 κα Ζαρκαδούλα Σταυρούλα.

Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής λειτουργεί δύο βρεφικούς σταθμούς, δύο παιδικούς σταθμούς και δύο βρεφονηπιακούς σταθμούς:
Για νήπια από 30 μηνών (2ετών και 6μηνών) έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης:

1ος Παιδικός (Ιερού Λόχου και Δημητσάνας, 2102814797),

3ος Παιδικός (Ηρακλείου 22, 2102852108)

1ος Βρεφονηπιακός (Πεύκων και Κυβέλης, Καναπίτσα, 2102817039),

2ος Βρεφονηπιακός (Χαριλάου Τρικούπη και Δημητσάνας, 2102829222).

 

Για βρέφη από 8 μηνών έως 30 μηνών:

1ος Βρεφικός (Ιερού Λόχου και Δημητσάνας, 2102817515),

2ος Βρεφικός (Δομοκού 1 Προφήτη Ηλία, 2102852107),

1ος Βρεφονηπιακός (Πεύκων και Κυβέλης, Καναπίτσα, 2102817039),

2ος Βρεφονηπιακός (Χαριλάου Τρικούπη και Δημητσάνας, 2102829222).

Στις αιτήσεις αναγράφονται υποχρεωτικά τρεις επιλογές δομών με σειρά προτίμησης και με βάση την διεύθυνση κατοικίας σας. Σε περίπτωση πληρότητας του Σταθμού της 1ης σας επιλογής, θα ακολουθήσει η εγγραφή του παιδιού στον Σταθμό της 2ης ή 3ης επιλογής σας, ανάλογα με τα κριτήρια μοριοδότησής σας. Τα βρέφη των βρεφονηπιακών σταθμών δύνανται να συνεχίζουν, ως επανεγγραφές, στις ίδιες δομές των νηπιακών τμημάτων.

Για τα αδέρφια συμπληρώνεται ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής/επανεγγραφής για κάθε παιδί και όχι μια αίτηση.

Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία δεν θα αξιολογούνται.

Για την εγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά (ηλεκτρονικά):

Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/ και ληξιαρχική πράξη σύμφωνου συμβίωσης.

Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/ του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).

Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο (σχετικό έγγραφο αναρτάται στη σελίδα του Δήμου), καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.

Υπεύθυνη δήλωση υποχρεώσεων των γονέων ή κηδεμόνων (Σχετικό έντυπο αναρτάται στη σελίδα του Δήμου).

Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο.

Βεβαίωση αναπηρίας από ΚΕΠΑ, για άτομα με αναπηρία/βεβαίωση Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου για οποιαδήποτε μαθησιακή δυσκολία/Ειδικής & Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης.

Δικαιολογητικά για ελεύθερους επαγγελματίες:

(Για οικογενειακή επιχείρηση) Έναρξη από Δ.Ο.Υ και Υπεύθυνη Δήλωση του εργοδότη που να αναφέρεται το αντικείμενο της επιχείρησης όπως και το ωράριο εργασίας, με υπογραφή και σφραγίδα.

Για Ελεύθερους Επαγγελματίες, βεβαίωση από τον ΟΑΕΕ ή άλλο ασφαλιστικό ταμείο ή αποδεικτικό καταβολής ΦΠΑ τελευταίου τετραμήνου.

(Για πρόσφατη έναρξη Εργασιών Ελεύθερου Επαγγελματία) Πρόσφατη Έναρξη Εργασιών Επιχείρησης από Δ.Ο.Υ.

Σας γνωρίζουμε ότι το πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ή Πρόγραμμα «Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας» θα λειτουργήσει και κατά το σχολικό έτος 2023-2024. Οι γονείς οι οποίοι εμπίπτουν στις προϋποθέσεις ένταξης στα ανωτέρω προγράμματα υποβάλλουν αίτηση κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης της ΕΕΤΑΑ και αφού παραλάβουν την τελική αξία τοποθέτησης (voucher) την αποστέλουν ηλεκτρονικά: kepadm@metamorfossi.gr και προσέρχονται στα γραφεία του 1ου Παιδικού (Ιερού Λόχου & Δημητσάνας) για την εγγραφή του τέκνου τους στους αντίστοιχους σταθμούς. Θα υπάρξει εκ νέου ανακοίνωση με λεπτομερείς οδηγίες.

Η πρόσκληση ΕΕΤΑΑ 2023-2024 παρακολουθείται μέσω της σελίδας της https://www.eetaa.gr/ και του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων:

Οι πίνακες με τις εγκεκριμένες αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών για το έτος 2023-2024 θα ανακοινωθούν μετά και την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων των vouchers από την ΕΕΤΑΑ.

Τα παιδιά που εντάσσονται στα ανωτέρω προγράμματα προηγούνται στον τελικό πίνακα εγγραφών / επανεγγραφών.

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στους Βρεφικούς, Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΔΩ.

 

Email: kepadm@metamorfossi.gr,

foulalv@metamorfossi.gr,

k.osmanlh@metamorfossi.gr,

m.tzimagiorgi@metamorfossi.gr.

Η Αντιδήμαρχος

Κοινωνικής Πολιτικής

Χαρίκλεια Νικολοπούλου

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα edisorama.gr , συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο