Μαρούσι: Με πρόγραμμα και τάξη η καθημερινή φροντίδα των χώρων Πρασίνου

Μαρούσι: Με πρόγραμμα και τάξη η καθημερινή φροντίδα των χώρων Πρασίνου
Με πρόγραμμα και τάξη η καθημερινή φροντίδα των χώρων Πρασίνου στο δήμο Αμαρουσίου

Συνεχίζεται καθημερινά η υλοποίηση του προγράμματος περιποίησης πρασίνου για την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος σε αλσύλλια, πάρκα και ανοικτούς χώρους, σε κατοικημένες, αστικές και περιαστικές περιοχές της πόλης ώστε να εξασφαλίσουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την καλύτερη ζωή των πολιτών στον Δήμο.

Μαρούσι: Με πρόγραμμα και τάξη η καθημερινή φροντίδα των χώρων Πρασίνου

Η διαχείριση του πρασίνου αποτελεί σημαντικό παράγοντα που καθορίζει την ποιότητα της ζωής των πολιτών. Το τμήμα Πρασίνου μεριμνά για την συντήρηση, διάδοση και καθαριότητα του πρασίνου της πόλης.

Μαρούσι: Με πρόγραμμα και τάξη η καθημερινή φροντίδα των χώρων Πρασίνου

Με όλο το ανθρώπινο δυναμικό, τα τεχνικά και υλικά μέσα που απαιτούνται, οι  άνθρωποι της υπηρεσίας Πρασίνου συνεχίζουν  να εργάζονται καθημερινά, για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της συντήρησης των χώρων πρασίνου.

Μαρούσι: Με πρόγραμμα και τάξη η καθημερινή φροντίδα των χώρων Πρασίνου

Φυτεύσεις λουλουδιών, κλαδεύσεις και αποκομιδή κλαδιών, κοπή χόρτων, καθαροί και φροντισμένοι κοινόχρηστοι χώροι είναι ορισμένες μόνο από τις εργασίες που υλοποιούνται . Έμφαση δίνεται την τρέχουσα περίοδο σε πάρκα, πλατείες, νησίδες, παιδικές χαρές.

Μαρούσι: Με πρόγραμμα και τάξη η καθημερινή φροντίδα των χώρων Πρασίνου

Μαρούσι: Με πρόγραμμα και τάξη η καθημερινή φροντίδα των χώρων Πρασίνου

Μαρούσι: Με πρόγραμμα και τάξη η καθημερινή φροντίδα των χώρων Πρασίνου

Μαρούσι: Με πρόγραμμα και τάξη η καθημερινή φροντίδα των χώρων Πρασίνου

Μαρούσι: Με πρόγραμμα και τάξη η καθημερινή φροντίδα των χώρων Πρασίνου

Μαρούσι: Με πρόγραμμα και τάξη η καθημερινή φροντίδα των χώρων Πρασίνου
Μαρούσι: Με πρόγραμμα και τάξη η καθημερινή φροντίδα των χώρων Πρασίνου