Μεταμόρφωση: Μια ακόμη διάνοιξη γίνεται πραγματικότητα

Μεταμόρφωση: Μια ακόμη διάνοιξη γίνεται πραγματικότητα
Μια ακόμη διάνοιξη γίνεται πραγματικότητα στην οδό Κλεισθένους, μεταξύ των οδών Δεληγιάννη και Αγίου Κωνσταντίνου

Τα έργα στην οδό Κλεισθένους μεταξύ των οδών Δεληγιάννη και Αγίου Κωνσταντίνου βρίσκονται σε εξέλιξη, μετά την ολοκλήρωση τους θα μπουν νέα πεζοδρόμια και νησίδα στον δρόμο.

Ο Δήμαρχος Στράτος Σαραούδας εξήγησε πως μια ακόμη δέσμευση της διοίκησης γίνεται πραγματικότητα αφού με το νέο αυτό έργο λύνονται προβλήματα δεκαετιών, διευκολύνεται η κυκλοφορία και ενισχύεται η ασφάλεια οχημάτων και πεζών.

Μεταμόρφωση: Μια ακόμη διάνοιξη γίνεται πραγματικότητα

Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης Στράτος Σαραούδας τόνισε:

«Μια ακόμη διάνοιξη γίνεται πραγματικότητα, αυτή τη φορά στην οδό Κλεισθένους, μεταξύ των οδών Δεληγιάννη και Αγίου Κωνσταντίνου. Μια διάνοιξη μετά την ολοκλήρωση της οποίας, όταν δηλαδή μπουν νέα πεζοδρόμια και νησίδα στον δρόμο, λύνονται προβλήματα δεκαετιών, διευκολύνεται η κυκλοφορία και ενισχύεται η ασφάλεια οχημάτων και πεζών. Μια ακόμη δέσμευση που γίνεται πραγματικότητα. Συνεχίζουμε..!»

Μεταμόρφωση: Μια ακόμη διάνοιξη γίνεται πραγματικότητα
Μεταμόρφωση: Μια ακόμη διάνοιξη γίνεται πραγματικότητα