Πεντέλη: Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων στην Πλατεία του Αγίου Γεωργίου και στα γήπεδα Τένις της οδού Μοσχοπόλεως

Πεντέλη: Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων στην Πλατεία του Αγίου Γεωργίου και στα γήπεδα Τένις της οδού Μοσχοπόλεως
Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων στην Πλατεία του Αγίου Γεωργίου και στα γήπεδα Τένις της οδού Μοσχοπόλεως.

Τα νέα φωτιστικά που τοποθετούνται στις πλατείες, στα πάρκα και σε επιλεγμένους δρόμους της πόλης μας είναι φωτιστικά Led τελευταίας τεχνολογίας και προσφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας μεγαλύτερη του 70%.

Πεντέλη: Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων στην Πλατεία του Αγίου Γεωργίου και στα γήπεδα Τένις της οδού Μοσχοπόλεως
Επιπλέον, είναι πλήρως τηλεδιαχειριζόμενα με αποτέλεσμα το κέντρο ελέγχου να έχει τη δυνατότητα να τα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο και να λαμβάνει παραμέτρους όπως:

Α) Η κατανάλωση ενέργειας και τα υπόλοιπα μεγέθη του ηλεκτρικού ρεύματος.

Β) Η ενημέρωση για πιθανές δυσλειτουργίες και βλάβες.

Πεντέλη: Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων στην Πλατεία του Αγίου Γεωργίου και στα γήπεδα Τένις της οδού Μοσχοπόλεως

Mέσω του συστήματος τηλεδιαχείρισης είναι δυνατή η εφαρμογή προγραμματισμού λειτουργίας ανά φωτιστικό ή ανά ομάδα φωτιστικών, στον οποίο περιλαμβάνεται και η δυνατότητα dimming που προσφέρει μεγαλύτερη εξοικονόμηση κατά τις ώρες που τα επίπεδα φωτισμού δύνανται να μειωθούν.

Πεντέλη: Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων στην Πλατεία του Αγίου Γεωργίου και στα γήπεδα Τένις της οδού Μοσχοπόλεως
Πεντέλη: Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων στην Πλατεία του Αγίου Γεωργίου και στα γήπεδα Τένις της οδού Μοσχοπόλεως