Μεταμόρφωση: Ενίσχυση της Διεύθυνσης Καθαριότητας με ένα ολοκαίνουργιο απορριμματοφόρο από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»

Μεταμόρφωση: Ενίσχυση της Διεύθυνσης Καθαριότητας ολοκαίνουργιου απορριμματοφόρου από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»
Ενίσχυση της Διεύθυνσης Καθαριότητας με ένα ολοκαίνουργιο απορριμματοφόρο από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»

Το πρώτο από τα συνολικά τέσσερα απορριμματοφόρα από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» όπου  αναμένει ο Δήμος Μεταμόρφωσης παρέλαβε σήμερα η Διεύθυνση  καθαριότητας. Με την παραλαβή  αυτών των απορριμματοφόρων  αναβαθμίζεται σημαντικά η Διεύθυνση καθαριότητας του Δήμου

Μεταμόρφωση: Ενίσχυση της Διεύθυνσης Καθαριότητας ολοκαίνουργιου απορριμματοφόρου από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»
Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης Στράτος Σαραούδας τόνισε:

«Η ενίσχυση της Διεύθυνσης Καθαριότητας συνεχίζεται με τη σημερινή παραλαβή ενός ακόμη ολοκαίνουργιου απορριμματοφόρου μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ». Μάλιστα είναι το πρώτο από τα συνολικά τέσσερα απορριμματοφόρα τα οποία αναμένουμε και με τα οποία αναβαθμίζεται σημαντικά η Διεύθυνση και άρα οι υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου Μεταμόρφωσης. Συνεχίζουμε…»

Μεταμόρφωση: Ενίσχυση της Διεύθυνσης Καθαριότητας ολοκαίνουργιου απορριμματοφόρου από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»
Μεταμόρφωση: Ενίσχυση της Διεύθυνσης Καθαριότητας ολοκαίνουργιου απορριμματοφόρου από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»