Ερώτηση 28 βουλευτών  του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία τεράστια προβλήματα του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

Ερώτηση 28 βουλευτών  του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για τα τεράστια προβλήματα του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Υγείας , Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τα τεράστια προβλήματα του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» από 28 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία

Οι 28 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία  στην ερώτηση τους τονίζουν πως δυστυχώς η κυβέρνηση δεν φαίνεται να κατάλαβε τίποτα από όσα η ίδια η πανδημία του COVID -19 και οι χιλιάδες νεκροί στη χώρα μας, ανέδειξε σε παγκόσμιο επίπεδο: την απόλυτη ανάγκη ενίσχυσης των Δημόσιων Συστημάτων Υγείας. Έτσι, από την εκδήλωση της πανδημίας η κυβέρνηση του κου Μητσοτάκη αντί να στηρίξει ολόπλευρα το ΕΣΥ προχώρησε σε μια σειρά από παρεμβάσεις που επ’ ουδενί απαντούν στην κρίση δημόσιας υγείας αλλά πριμοδοτούν λογικές εξυπηρετήσεων και εκδικητικών συμπεριφορών που στο βάθος αποκαλύπτουν τον στόχο για την πλήρη ιδιωτικοποίησή του.

Ενώ συνεχίζουν λέγοντας πως στα χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία, η νοσηλεία για περιστατικά πλην covid-19 δέχονται συνεχώς τεράστια πλήγματα για να συγκροτείται καθημερινά η με αναγκαστικούς όρους πελατεία προς τις ιδιωτικές κλινικές και αντίστοιχες ασφαλιστικές εταιρείες, τα συμφέροντα των οποίων εκπροσωπεί η παρούσα κυβέρνηση.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα της καταστροφικής αυτής κυβερνητικής πολιτικής αποτελεί το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», στο οποίο οι ελλείψεις, τα προβλήματα, η υπο-χρηματοδότηση έχουν γίνει καθεστώς τα χρόνια της διακυβέρνησης της ΝΔ και έχουν θέσει ουσιαστικά σε κίνδυνο την ίδια την εύρυθμη λειτουργία του και την περίθαλψη των νοσηλευόμενων.

Ερώτηση 28 βουλευτών  του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία τεράστια προβλήματα του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

Σας παραθέτουμε την ερώτηση:

 

ΕΡΩΤΗΣΗ                       Αθήνα, 20 Ιανουάριου 2023

ΠΡΟΣ τους Υπουργούς:  Υγείας – Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Απαιτείται άμεση λύση στα τεράστια προβλήματα του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς “ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ”»

Η κυβέρνηση της ΝΔ αποδεικνύει καθημερινά την πιστή τήρηση του νεοφιλελεύθερου δόγματος ακόμα και στον πλέον κρίσιμο τομέα της Υγείας. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν φαίνεται να κατάλαβε τίποτα από όσα η ίδια η πανδημία του COVID -19 και οι χιλιάδες νεκροί στη χώρα μας, ανέδειξε σε παγκόσμιο επίπεδο: την απόλυτη ανάγκη ενίσχυσης των Δημόσιων Συστημάτων Υγείας. Έτσι, από την εκδήλωση της πανδημίας η κυβέρνηση του κου Μητσοτάκη αντί να στηρίξει ολόπλευρα το ΕΣΥ προχώρησε σε μια σειρά από παρεμβάσεις που επ’ ουδενί απαντούν στην κρίση δημόσιας υγείας αλλά ούτε και αναγνωρίζουν τον καθημερινό αγώνα του προσωπικού σε αυτό, ενώ την ίδια στιγμή πριμοδοτούν λογικές εξυπηρετήσεων και εκδικητικών συμπεριφορών που στο βάθος αποκαλύπτουν τον στόχο για την πλήρη ιδιωτικοποίησή του. Τα χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία, η νοσηλεία για περιστατικά πλην covid-19 δέχονται συνεχώς τεράστια πλήγματα για να συγκροτείται καθημερινά η με αναγκαστικούς όρους πελατεία προς τις ιδιωτικές κλινικές και αντίστοιχες ασφαλιστικές εταιρείες, τα συμφέροντα των οποίων εκπροσωπεί η παρούσα κυβέρνηση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της καταστροφικής αυτής κυβερνητικής πολιτικής αποτελεί το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», στο οποίο οι ελλείψεις, τα προβλήματα, η υπο-χρηματοδότηση έχουν γίνει καθεστώς τα χρόνια της διακυβέρνησης της ΝΔ και έχουν θέσει ουσιαστικά σε κίνδυνο την ίδια την εύρυθμη λειτουργία του και την περίθαλψη των νοσηλευόμενων.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό η Ιατρική Υπηρεσία του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (ΓΟΝΚ) διαρθρώνεται σε α) Παθολογικό Τομέα, με δυναμικότητα 207 κλινών, β) Χειρουργικό Τομέα, με δυναμικότητα 108 κλινών, γ) Εργαστηριακό Τομέα και δ) Τομέα Ψυχικής Υγείας, με δυναμικότητα 20 κλινών ενώ στους Τομείς λειτουργούν Τμήματα κατά ειδικότητα, Μονάδες, Ιατρικές Ειδικότητες – Ειδικές Μονάδες, Διατομεακά Τμήματα, λοιπά Τμήματα, καθώς και Πανεπιστημιακές Κλινικές και Εργαστήρια της Νοσηλευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι καταγγελίες που μας έχουν γνωστοποιηθεί για τις συνθήκες λειτουργίας του Νοσοκομείου παρουσιάζουν μια τρομακτική εικόνα διάλυσης ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ασθενείς και τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού, καθώς επίσης και αδιαφανείς διαδικασίες τοποθέτησης προσωπικού σε θέσεις ευθύνης, κλπ.

Ερώτηση 28 βουλευτών  του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία τεράστια προβλήματα του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

Συγκεκριμένα:

Κλινική COVID

Με την εκδήλωση και έξαρση της πανδημίας, προβλέφθηκε για το ΓΟΝΚ η ανάπτυξη 13 κλινών για ογκολογικούς ασθενείς  – περιστατικά COVID προφανώς λόγω της ύπαρξης Ογκολογικού Τμήματος στο Νοσοκομείο και της ιδιαίτερης ευαλωτότητας των ασθενών αυτών. Αυτή τη στιγμή στο ΓΟΝΚ υπάρχουν 20 κλίνες, στις οποίες νοσηλεύονται ΜΗ ογκολογικοί ασθενείς που έχουν μολυνθεί από τον COVID και σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται διασωλήνωση. Οι ασθενείς αυτοί προέρχονται από τα διαφορετική τμήματα του Νοσοκομείου (πχ καρδιολογικό – ακόμα και από τη Μονάδα Εμφραγμάτων) με αποτέλεσμα η εν λόγω κλινική να λειτουργεί ως «πολυκλινική», με διαφορετικές οδηγίες και απαιτήσεις νοσηλείας για τον κάθε ασθενή. Επιπλέον, δεν υπάρχει υπεύθυνος γιατρός για την κλινική, στη νυχτερινή βάρδια υπηρετεί μόνο ΕΝΑΣ/ΜΙΑ νοσηλευτής/τρια, που πρέπει να φέρει την ειδική στολή όταν εισέρχεται στους θαλάμους, την οποία θα πρέπει να αφαιρέσει για να βγει να αναζητήσει τον γιατρό από το κάθε φορά διαφορετικό Τμήμα στην περίπτωση που προκύψει κάτι έκτακτο, να βάλει εκ νέου την ειδική στολή και να εισέλθει στον θάλαμο. Στις έκτακτες δε περιπτώσεις, μέχρι να εντοπιστεί ο γιατρός του Τμήματος από το οποίο προέρχεται ο ασθενής καλείται να διαχειριστεί μόνος/η το περιστατικό αναλαμβάνοντας τη σχετική ευθύνη. Το δε επικουρικό προσωπικό, που προσλήφθηκε με τις έκτακτες διαδικασίες λόγω πανδημίας, δεν υπηρετεί στην Κλινική COVID αλλά στις υπόλοιπες κλινικές του Νοσοκομείου.

Πνευμονολογική Κλινική

Σχεδόν ίδια είναι η κατάσταση επισφαλών συνθηκών λειτουργίας και της Πνευμονολογικής Κλινικής, όπου νοσηλεύονται 40 ασθενείς και σχεδόν πάντα υπάρχουν διασωληνωμένοι, τους οποίους στη νυχτερινή βάρδια καλύπτει συνήθως ΕΝΑΣ/ΜΙΑ νοσηλευτής/τρια ενώ αν υπάρξει δεύτερος εργαζόμενος θα είναι ανειδίκευτος και χωρίς την απαιτούμενη εμπειρία. Επιπρόσθετα, εργαζόμενοι που έχουν σχολάσει στις 7 π.μ μετά από νυχτερινή βάρδια καλούνται να συνεχίσουν την εργασία τους έως τις 10:00 ή να εργαστούν ξανά στην απογευματινή βάρδια (15:00 – 23:00) ενώ οι συνεχείς αλλαγές στο πρόγραμμα και η συχνά μη παροχή ρεπό καθιστούν τους εργαζόμενους όμηρους αφαιρώντας τους τη δυνατότητα προγραμματισμού της προσωπικής και οικογενειακής τους ζωής.

Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική

Σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΟΝΚ, το Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής και η μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που είναι εγκατεστημένη στην Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι»  παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε περίπου 300.000 πληθυσμό στον 8ο Τομέα Ψυχικής Υγείας. Το Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής  στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Νοσηλευτικής, που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα κλινικά ,διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα των επί μέρους Μονάδων του Κέντρου Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού.

Πριν από δύο (2) χρόνια (22/1/2021) η Υφυπουργός Υγείας εγκαινίασε την Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική διπλής και πολλαπλής διάγνωσης στο ΓΟΝΚ, η δημιουργία της οποίας ξεκίνησε πριν από μια 10ετία και υποστηρίχθηκε από όλες τις κυβερνήσεις έκτοτε, με σκοπό να ιδρυθεί κλινική με εξειδικευμένο αντικείμενο την Διπλή και Πολλαπλή Διάγνωση και με δυναμικότητα 15 κλινών, με πλήρη ψηφιοποίηση και υποδομή άμεσης αντιμετώπισης οποιασδήποτε οξείας παθολογικής κατάστασης, πέραν αυτής των ψυχιατρικών νόσων, καθώς και την υποστήριξη των λοιπών κλινικών του νοσοκομείου. Προϋπόθεση νοσηλείας σε αυτήν, είναι ο ασθενής να πάσχει από μια σοβαρή ψυχιατρική διαταραχή σε οξεία φάση και ταυτόχρονα μία ή περισσότερες σωματικές νόσους ή καταστάσεις, οι οποίες δεν είναι εφικτό να αντιμετωπισθούν σε μια γενική ψυχιατρική κλινική. Η κλινική αποτελεί, λόγω του ειδικού εστιασμού της,  μοναδικότητα στον Ελλαδικό χώρο και μία από τις ελάχιστες αντίστοιχες διεθνώς. Στο πλαίσιο αυτό, πολλοί/ές νοσηλευτές/τριες εκπαιδεύτηκαν με τη μέριμνα της Πολιτείας σε ειδικότητα Ψυχιατρικής προκειμένου να στελεχωθεί η κλινική.

Η Κλινική, που διαθέτει σύγχρονες και υψηλού επιπέδου υποδομές, για τις οποίες διατέθηκαν σημαντικοί οικονομικοί πόροι από το Υπουργείο Υγείας και το ΕΚΠΑ, ακόμα δεν λειτουργεί. Οι ψυχιατρικοί ασθενείς νοσηλεύονται σε άλλα Τμήματα του ΓΟΝΚ, προφανώς όπου υπάρχει κενή κλίνη.

24ωρη εφημέρευση

Η «covid-οποίηση» των Δημόσιων Νοσοκομείων, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει καταγγείλει πολλάκις από την αρχή της πανδημίας αναδεικνύοντας τις καταστροφικές συνέπειές της εις βάρος της δημόσιας υγείας και υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων των κλινικαρχών, συμπαρέσυρε και το Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς. Με τα Νοσοκομεία «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» και «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» να μετατρέπονται σε νοσοκομεία μιας νόσου, το ΓΟΝΚ τέθηκε σε καθεστώς γενικών 24ωρων εφημεριών, στο οποίο παραμένει ακόμα και σήμερα και ενώ τα δύο άλλα Νοσοκομεία έχουν επανέλθει σε κανονική λειτουργία. Μάλιστα, τον Απρίλιο του περασμένου έτους, οι γιατροί του ΓΟΝΚ απηύθυναν εξώδικο στη Διοίκηση του Νοσοκομείου, με κοινοποίηση προς την 1η ΥΠΕ, το υπουργείο Υγείας και το Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Τομέα Αθηνών, διαμαρτυρόμενοι για το εν λόγω ζήτημα και καθιστώντας το Νοσοκομείο υπεύθυνο για οποιαδήποτε βλάβη της υγείας τους κατά την παροχή εργασίας, αλλά και για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στην ορθή και ασφαλή λειτουργία του νοσοκομείου.

Το ΓΟΝΚ, ένα αμιγώς Ογκολογικό Νοσοκομείο με τρεις (3) Ογκολογικές Κλινικές, που πλέον έχουν συγχωνευθεί σε μία, η οποία έχει έναν Διευθυντή αλλά διατηρεί και τις 60 κλίνες των τριών πρώην διακριτών κλινικών (με τάση συρρίκνωσης προφανώς αφού το ιατρικό προσωπικό δεν επαρκεί) συνεχίζει ακόμα και σήμερα να βρίσκεται σε καθεστώς 24ωρης εφημέρευσης και μάλιστα χωρίς να τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα από τους εργαζόμενους. Πέρα από την επικινδυνότητα της εφημερίας για τους ογκολογικούς ασθενείς, για παράδειγμα η Πνευμονολογική κλινική εφήμερευσε πριν λίγες μέρες με ΜΟΝΟ ΜΙΑ κενή κλίνη.

Είναι προφανές ότι αυτό το καθεστώς εφημέρευσης κρίνεται επισφαλές για ασθενείς και προσωπικό, ενώ οδηγεί σε αδυναμία γρήγορης διεκπεραίωσης επειγόντων χειρουργείων λόγω έλλειψης χειρουργικών αιθουσών- νοσηλευτικού προσωπικού και τραυματιοφορέων, σε αδυναμία εφημέρευσης γαστρεντερολογικού τμήματος, σε αδυναμία εφημέρευσης ουρολογικού τμήματος, του νευρολογικού τμήματος και του πνευμονολογικού τμήματος ως μοναδικού για όλη την Αττική.

Σημαντικές ελλείψεις προσωπικού ( Ιατρικού,  Νοσηλευτικού , Τραυματιοφορέων)

Στο ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ οι τεράστιες ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό καθιστούν αδύνατη τη διενέργεια υπερηχογραφημάτων από ειδικευμένο ιατρό. Και ενώ καταγράφονται πολλές αποχωρήσεις γιατρών λόγω συνταξιοδότησης, στο Τμήμα εργάζεται μόνο ΕΝΑΣ γιατρός (με σύμβαση μίσθωσης έργου – «μπλοκάκι») για την αξιολόγηση μαστογραφιών και διενέργειας υπερηχογραφημάτων μαστού και ΕΝΑΣ γιατρός (επίσης με σύμβαση μίσθωσης έργου – «μπλοκάκι») για κλασική ακτινολογία.

Σύμφωνα με μαρτυρία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, γυναίκα με κάποιο εύρημα σε τακτικό έλεγχο μαστών, αρχές Δεκεμβρίου 2022, παραπέμφθηκε από τον γιατρό της για μαστογραφία και υπέρηχο. Απευθυνόμενη αρχικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, έβρισκε άμεσα διαθέσιμα ραντεβού για μαστογραφία αλλά για υπέρηχο μαστών όχι πριν τον Φεβρουάριο 2023 και έτσι απευθύνθηκε στο ΓΟΝΚ, θεωρώντας ότι ως Ογκολογικό Νοσοκομείο θα έχει τη διαθεσιμότητα. Η απάντηση που της δόθηκε τηλεφωνικά ήταν ότι ο υπέρηχος δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί λόγω έλλειψης γιατρού.

Η κατάσταση, λοιπόν, που διαμορφώνεται από τις πολιτικές της κυβέρνησης της ΝΔ, είναι αυτή: οι δημόσιες δομές αποψιλώνονται από το απαιτούμενο ιατρικό, νοσηλευτικό (αλλά και λοιπό βοηθητικό) προσωπικό, οι πολίτες οδηγούνται μαζικά σε ιδιωτικές δομές, οι οποίες αυξάνουν συνεχώς τα κέρδη τους αλλά ταυτόχρονα λόγω του μεγάλου πλέον όγκου αδυνατούν και να εξυπηρετήσουνε εγκαίρως. Ενώ, λοιπόν, η  κυβέρνηση διαφημίζει το πρόγραμμα «ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ» (ασχέτως εάν η πρόβλεψη για τις μαστογραφίες είχε ήδη θεσπιστεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ) την ίδια στιγμή μια γυναίκα με εύρημα δεν μπορεί να κάνει υπέρηχο σε δημόσια δομή και στις ιδιωτικές υπάρχει μεγάλη αναμονή.

Το ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ είναι κλειστό και γιατροί εξωθούνται σε παραιτήσεις, η δε σύνθεση του τμήματος είναι 2 ιατροί εκ των οποίων ένας διευθυντής σε μακροχρόνια άδεια.

Το ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΝΟΥ είναι σημαντικά υπο-στελεχωμένο με τους (μόνο) δύο γιατρούς που το στελεχώνουν να έχουν οδηγηθεί πλέον στα όρια της ανθρώπινης αντοχής ενώ το Αιματολογικό Τμήμα δεν έχει ξεκινήσει να λειτουργεί αν και προβλέπεται στον Οργανισμό.

Ενδεικτικά, ως προς τις ελλείψεις και την απόκλιση μεταξύ των προβλεπόμενων στον νόμο και την πραγματική κατάσταση, αξίζει να αναφερθεί ότι αντί ενός νοσηλευτή ανά δύο κλίνες ΜΕΘ στο ΓΟΝΚ υπηρετεί ένας νοσηλευτής ανά 4 κλίνες ΜΕΘ, αντί ενός νοσηλευτή για κίνηση (εργαλεία, γάζες κ.λ.π προς τον χειρουργό και τον εργαλειοδότη κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης) σε κάθε χειρουργική αίθουσα (αποστειρωμένο περιβάλλον) στο ΓΟΝΚ ένας νοσηλευτής καλύπτει δύο χειρουργικές αίθουσες, ενώ επίσης δεν υπάρχει κανένας νοσηλευτής για τους ασθενείς σε ανάνηψη όταν προβλέπεται ένας νοσηλευτής ανά 3 ασθενείς.

Στην ήδη επιβαρυμένη κατάσταση και τις συνθήκες επισφάλειας, με τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, την εικόνα της πλήρους διάλυσης έρχονται να συμπληρώσουν οι μετακινήσεις προσωπικού με εντολή της 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ προκειμένου να καλύψουν πρόσκαιρα κενά σε άλλα νοσοκομεία, με τη γνωστή κυβερνητική συνταγή να παρουσιάζει τη μεταφορά προσωπικού ως δήθεν «ενίσχυση», αφαιρώντας πολύτιμο δυναμικό από αλλού, κάτι που καταγγέλλουν διαρκώς οι γιατροί των δημόσιων νοσοκομείων.

Σύγχρονος ιατρο-τεχνολογικός  εξοπλισμός σε αχρηστία

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε συνεργασία με την Περιφερειάρχη Αττικής είχαν προβεί σε ενέργειες αναβάθμισης των δημόσιων νοσοκομείων από το ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε προμήθεια σημαντικού ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού για το ΓΟΝΚ, που περιελάμβανε μεταξύ άλλων σύστημα παραγωγής ραδιοφαρμάκου (κύκλοτρο), καθώς και συγκρότημα PET/CT.

Για τον εξοπλισμό αυτό η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία λόγω έλλειψης του απαιτούμενου προσωπικού. Έτσι, όχι μόνο οι ασθενείς στερούνται πολύτιμες υπηρεσίες για το ύψιστο αγαθό της υγείας αλλά σημαντικοί πόροι του κρατικού προϋπολογισμού (τακτικού ή ΠΔΕ – ΕΣΠΑ) έχουν αναλωθεί σε μη λειτουργικά μηχανήματα (μάλιστα στην περίπτωση συγχρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ ελλοχεύει κίνδυνος επιστροφής πόρων αν ο εξοπλισμός δεν καταστεί λειτουργικός).

Σε όλα τα παραπάνω αναφερόμενα, εκτός της υποχρηματοδότησης του ΓΟΝΚ – όπως εξάλλου συνολικά του δημόσιου συστήματος υγείας προς όφελος των ιδιωτών – προστίθενται και καταγγελίες για αδιαφανείς διαδικασίες σε τοποθετήσεις σε θέσεις ευθύνης, αναιτιολόγητες μετακινήσεις προσωπικού μεταξύ διαφορετικών τμημάτων που αφήνουν οσμή εκδίκησης για εργαζόμενους που έχουν διαμαρτυρηθεί για όλα τα παραπάνω ενώ συνεπές φαίνεται το Νοσοκομείο στην ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας σε εργολάβο με τη γνωστή πλέον διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και με προϋπολογισμό € 73.000 περίπου, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών με τη διάθεση εκ μέρους του εργολάβου 13 καθαριστών.

Επειδή η δημόσια υγεία αποτελεί ύψιστο καθήκον και υποχρέωση της Πολιτείας.

Επειδή το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» πρέπει να στηριχθεί άμεσα και ολόπλευρα με την προκήρυξη για την πλήρωση των απαιτούμενων θέσεων προσωπικού και την άμεση πρόσληψη επικουρικού προσωπικού προκειμένου να επιτευχθεί ασφαλής λειτουργία.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:
  1. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ο Υπουργός Υγείας για την άμεση κάλυψη των κενών θέσεων του ΓΟΝΚ (Ακτινολογικό, Ουρολογικό, Αιματολογικό, Ιατρείο Πόνου);
  2. Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί για τα θέματα της 24ωρης εφημέρευσης και την παύση της απαράδεκτης κατάστασης που επικρατεί σήμερα;
  3. Θα προβεί στην άμεση πρόσληψη επικουρικού προσωπικού για όλα τα κενά και σύμφωνα με τις προαναφερόμενες ανάγκες ώστε να λειτουργήσουν τα τμήματα, η εφημέρευση και τα χειρουργεία χωρίς σοβαρά προβλήματα;
  4. Για ποιο λόγο και ποιος φέρει την ευθύνη για την ελλιπέστατη παρουσία προσωπικού καθαριότητας σε επίπεδο βάρδιας που οδηγείται σε εξόντωση αλλά και αδυνατεί να εκτελέσει με τη δέουσα ασφάλεια τα καθήκοντα του;
  5. Πότε θα χορηγηθούν οι οφειλόμενες άδειες και τα ρεπό των εργαζομένων;
  6. Πότε θα επαναλειτουργήσουν οι 3 ογκολογικές κλινικές;
  7. Πόσες και ποιες μετακινήσεις προσωπικού έχουν γίνει τα τελευταία 3 έτη από το νοσοκομείο προς άλλες υπηρεσίες, φορείς και οργανισμούς;
  8. Σε ποιες ενέργειες θα προβούν, κατά λόγο αρμοδιότητας, για την άμεση έναρξη λειτουργίας της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Αλεξιάδης Τρύφων

Αναγνωστοπούλου Αθανασία(Σία)

Βαρεμένος Γιώργος

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζαχαριάδης Κώστας

Ηγουμενίδης Νίκος

Κασιμάτη Νίνα

Κατρούγκαλος Γιώργος

Καφαντάρη Χαρά

Κόκκαλης Βασίλης

Μάλαμα Κυριακή

Μάρκου Κώστας

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μουζάλας Γιάννης

Μπακαδήμα Φωτεινή

Μπάρκας Κώστας

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Παπαδόπουλος Σάκης

Πούλου Γιώτα

Ραγκούσης Γιάννης

Σκουρολιάκος Πάνος

Τόλκας Άγγελος

Τσακαλώτος Ευκλείδης

Φίλης Νίκος

Φωτίου Θεανώ

Χατζηγιαννάκης Μίλτος

Χρηστίδου Ραλλία

 

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα edisorama.gr , συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο