Πεντέλη: Τιμητική συνεργασία του Δήμου με το Πάντειον Πανεπιστήμιο

Πεντέλη: Τιμητική συνεργασία του Δήμου με το Πάντειον Πανεπιστήμιο
Τιμητική συνεργασία του Δήμου Πεντέλης με το Πάντειον Πανεπιστήμιο

Μία πολυεπίπεδη και τιμητική συνεργασία με το Πάντειον Πανεπιστήμιο όπου ο Δήμος με πολύ δουλεία προετοίμαζε καιρό τώρα, μόλις ξεκίνησε. Έχει να προσφέρει μόνο οφέλη στους δημότες και την πόλη.

Πεντέλη: Τιμητική συνεργασία του Δήμου με το Πάντειον Πανεπιστήμιο
Με όχημα τη συνεργασία αυτή, τα ωφέλει για τον  Δήμο Πεντέλης συνοψίζονται στα εξής:

Προγραμματίζονται εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους εργαζόμενους του Δήμου Πεντέλης σε θέματα δημόσιας διοίκησης, επιχειρηματικότητας, βιώσιμης ανάπτυξης.

Πεντέλη: Τιμητική συνεργασία του Δήμου με το Πάντειον Πανεπιστήμιο

Δημιουργούνται από κοινού προτάσεις σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα του άμεσου ενδιαφέροντος των δυο φορέων.

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Παντείου, όχι μόνο έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε εθελοντικές μας δράσεις αλλά μπορούν να καλύψουν και θέσεις πρακτικής άσκησης στον Δήμο μας.

Πεντέλη: Τιμητική συνεργασία του Δήμου με το Πάντειον Πανεπιστήμιο

Δημιουργείται ανταλλαγή τεχνογνωσίας και διεξάγονται ερευνητικές δραστηριότητες από τους φοιτητές του Πάντειου σε συνεργασία με τον Δήμο Πεντέλης, αλλάζοντας προς το καλύτερο την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας.