Λυκόβρυση Πεύκη : Προχωρά το έργο πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων του Δήμου μέσω του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Λυκόβρυση Πεύκη : Προχωρά το έργο πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων του Δήμου μέσω του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Προχωρά το έργο πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων του Δήμου μέσω του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Άλλο ένα έργο που περνά στην υλοποίηση μέσω του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ είναι η     «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες» προϋπολογισμού 197.966€, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών 102.300€ και από ίδιους πόρους 95.666€.

 Για αυτό το έργουπογράφηκε σύμβαση με τον ανάδοχο, που προέκυψε από διαγωνισμό για το σκέλος που αφορά στην εκπόνησης των μελετών.

Λυκόβρυση Πεύκη : Προχωρά το έργο πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων του Δήμου μέσω του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης- Πεύκης και Γενικός Γραμματέας της ΠΕΔ Αττικής Τάσος Μαυρίδης δήλωσε σχετικά:

«Αξιοποιούμε κάθε πηγή χρηματοδότησης, προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε σημαντικά έργα για τη νέα γενιά της πόλης μας και να αναβαθμίσουμε τον εξοπλισμό μας και συνεπώς τις υπηρεσίες μας. Με τα Προγράμματα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση για όλα τα προγράμματα, για τα οποία υποβάλαμε αίτηση, ενώ με την καλή οικονομική διαχείρισητα τελευταία χρόνια είχαμε τη δυνατότητα σε κάποια εξ αυτών να συμμετέχουμε και με ίδιους πόρους. Ανάμεσα στα έργα σημαντική θέση έχουν αυτά που αφορούν στη Νέα Γενιά του Δήμου μας και ιδιαίτερα για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες. Και συνεχίζουμε με σημαντικά έργα σε όλους τους τομείς.»

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Λυκόβρυση Πεύκη, 11 Ιανουαρίου2023