Πεντέλη: Εργασίες περιποίησης και αναζωογόνησης του πρασίνου σε όλη την πόλη

Πεντέλη: Εργασίες περιποίησης και αναζωογόνησης του πρασίνου σε όλη την πόλη
Εργασίες περιποίησης και αναζωογόνησης του πρασίνου σε όλη την πόλη

Εργασίες περιποίησης και αναζωογόνησης του πρασίνου πραγματοποιούνται καθημερινά και στις τρεις Δημοτικές κοινότητες

Πεντέλη: Εργασίες περιποίησης και αναζωογόνησης του πρασίνου σε όλη την πόλη

Το τελευταίο διάστημα στην πόλη έχουν πραγματοποιηθεί  φυτεύσεις 900 φυτών και εγκατάσταση συστήματος άρδευσης στην Πλατεία Κύπρου στη Νέα Πεντέλη ενώ στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου έγινε και πάλι επισπορά και αποκατάσταση βλαβών.  Σύντομα θα τοποθετηθούν ξανά τα υδάτινα στοιχεία, ενώ θα γίνουν και συμπληρωματικές φυτεύσεις.

Πεντέλη: Εργασίες περιποίησης και αναζωογόνησης του πρασίνου σε όλη την πόλη

Πεντέλη: Εργασίες περιποίησης και αναζωογόνησης του πρασίνου σε όλη την πόλη

Πεντέλη: Εργασίες περιποίησης και αναζωογόνησης του πρασίνου σε όλη την πόλη

Πεντέλη: Εργασίες περιποίησης και αναζωογόνησης του πρασίνου σε όλη την πόλη
Πεντέλη: Εργασίες περιποίησης και αναζωογόνησης του πρασίνου σε όλη την πόλη