Μήνυμα της Μ. Σταυράκη Πατούλη, για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Μήνυμα της Μ. Σταυράκη Πατούλη, για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
Μήνυμα της Μ. Σταυράκη Πατούλη, για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρία, η υποψήφια Δήμαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης, Πρόεδρος του Δικτύου SDG 17 Greece και του Ομίλου για την UNESCO Βορείων Προαστίων Μαρίνα Σταυράκη Πατούλη, στέλνει μήνυμα  τονίζοντας πως  όλοι μας οφείλουμε να τιμούμε αυτή την ημέρα με πράξεις και όχι απλές δηλώσεις.

Σας παραθέτουμε το μήνυμα της Μ. Σταυράκη Πατούλη, για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

«Οι άνθρωποι με αναπηρία έχουν πρόσωπο, δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, είναι συνάνθρωποί μας που διεκδικούν τον σεβασμό μας, στην πράξη. Για αυτό και όλοι μας οφείλουμε να τιμούμε αυτή την ημέρα με πράξεις και όχι απλές δηλώσεις. Διασφαλίζοντας την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση τους στη μετακίνηση, στην εργασία, στην κοινωνική ζωή, δείχνουμε τον έμπρακτο σεβασμό τους. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στην άρση στερεοτύπων καιπροκαταλήψεων.

Έτσι αποδίδουμε τον σεβασμό σας στους συμπολίτες μας με αναπηρία. Πρόκειται για ζήτημα κοινωνικής ισότητας και δικαιοσύνης, πολιτισμού της καθημερινότητας της κοινωνίας μας.Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, έχουν γίνει σημαντικά και στοχευμέναβήματα, θεσμικά και πρακτικά, τα οποία επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία να έχουν μια πιο ενεργή στάση και συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας.

Ως Δίκτυο για την προώθηση μιας κοινωνίας δικαιοσύνης, εργαζόμαστε στη βάση του Στόχου 16 για την προαγωγή μιας κοινωνίας  χωρίς αποκλεισμούς, η οποία θα παρέχει ισότιμη πρόσβαση, αποτελεσματικούς και υπεύθυνους θεσμούς σε όλα τα επίπεδα. Μαζί με την υποψηφιότητά μου για τον Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης καταθέτω και τη δέσμευσή μου να εργαστώ σε αυτή τη βάση.

Μαζί με τους συμπολίτες μου θα άρουμε τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν τη ζωή που δικαιούνται».

Δελτίο Τύπου Αθήνα, 03 Δεκεμβρίου 2022