Πεντέλη: Καθαρισμός της κοίτης του ρέματος κατά μήκος της οδού Τήνου

Πεντέλη: Καθαρισμός της κοίτης του ρέματος κατά μήκος της οδού Τήνου
Καθαρισμός της κοίτης του ρέματος κατά μήκος της οδού Τήνου

Η υπηρεσία Πράσινου του Δήμου στα πλαίσια προετοιμασίας της πόλης για τον χειμώνα προέβη  στον καθαρισμός της κοίτης του ρέματος κατά μήκος της οδού Τήνου από πεσμένα κλαδιά και σπασμένα δένδρα που εμποδίζουν την ελεύθερη ροή, για την αποφυγή της υπερχείλισης του ρέματος σε περίπτωση δυνατής βροχής.

Πεντέλη: Καθαρισμός της κοίτης του ρέματος κατά μήκος της οδού Τήνου

Πεντέλη: Καθαρισμός της κοίτης του ρέματος κατά μήκος της οδού Τήνου

Πεντέλη: Καθαρισμός της κοίτης του ρέματος κατά μήκος της οδού Τήνου
Πεντέλη: Καθαρισμός της κοίτης του ρέματος κατά μήκος της οδού Τήνου