Μεταμόρφωση: Νέα μεγάλη χρηματοδότηση ύψους 1.350.493,60 € στα πλαίσια του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης

Μεταμόρφωση: Νέα μεγάλη χρηματοδότηση ύψους 1.350.493,60 € στα πλαίσια του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης
Νέα μεγάλη χρηματοδότηση ύψους 1.350.493,60 € στα πλαίσια του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης για έργα αναβάθμισης της ηπιότητας ζωής των πολιτών στην πόλη.

Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης . λαμβάνει μετά την χθεσινή έγκριση και υπογραφή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μια ακόμη μεγάλη χρηματοδότηση ύψους 1.350.493,60 € στα πλαίσια του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης.

Μεταμόρφωση: Νέα μεγάλη χρηματοδότηση ύψους 1.350.493,60 € στα πλαίσια του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης

Σε εθνικό επίπεδο, σε σχέση με Δήμους του μεγέθους της Μεταμόρφωσης λαμβάνει διπλάσιο ποσό χρηματοδότησης, επειδή οι ανάγκες που καλύπτονται, είναι ιδιαίτερα σημαντικές, όπως η τηλεδιαχείριση του νέου φωτισμού LED που ήδη τοποθετήσαμε σε όλη την πόλη, οι έξυπνες διαβάσεις, οι διαδραστικοί πίνακες για τα σχολεία μας, καθώς και η περαιτέρω πληροφοριακή αναβάθμιση των δημοτικών μας υπηρεσιών.

Μεταμόρφωση: Νέα μεγάλη χρηματοδότηση ύψους 1.350.493,60 € στα πλαίσια του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης

Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης Στράτος Σαραούδας τόνισε:

«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που η πόλη μου, η Μεταμόρφωση, λαμβάνει, με τη σημερινή έγκριση και υπογραφή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μια ακόμη μεγάλη χρηματοδότηση ύψους 1.350.493,60 € στα πλαίσια του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Και η επιτυχία είναι διπλή, καθώς ήμαστε ένας από τους ελάχιστους -σε εθνικό επίπεδο- Δήμους του μεγέθους μας που λαμβάνει διπλάσιο ποσό χρηματοδότησης και επειδή οι ανάγκες που καλύπτονται, είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Ανάγκες όπως η τηλεδιαχείριση του νέου φωτισμού LED που ήδη τοποθετήσαμε σε όλη την πόλη, οι έξυπνες διαβάσεις, οι διαδραστικοί πίνακες για τα σχολεία μας, καθώς και η περαιτέρω πληροφοριακή αναβάθμιση των δημοτικών μας υπηρεσιών.

Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου και τις δημοτικές υπηρεσίες για τη στήριξη και την συμβολή τους σε μια ακόμη σημαντική επιτυχία. Συνεχίζουμε..!»