Πεντέλη: «Δημοτική Επιτροπή Ισότητας ΔΕΠΙΣ» Εκδήλωση συζήτηση για την ημέρα κατά της βίας των γυναικών στο Α ΚΑΠΗ  Μελισσίων

Εκδήλωση συζήτηση για την ημέρα κατά της βίας των γυναικών στο Α ΚΑΠΗ  Μελισσίων από την «Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ΔΕΠΙΣ»
Εκδήλωση συζήτηση για την ημέρα κατά της βίας των γυναικών στο Α ΚΑΠΗ  Μελισσίων από την «Δημοτική Επιτροπή Ισότητας ΔΕΠΙΣ»

Η Πρόεδρος Γεωργία Μητροπούλου και τα μέλη της Δημοτική Επιτροπή Ισότητας (ΔΕΠΙΣ) του Δήμου Πεντέλης θα πραγματοποιήσουν εκδήλωση συζήτηση για την ημέρα κατά της βίας των γυναικών στο Α ΚΑΠΗ  Μελισσίων Αγίων Σαράντα 2 και 28ης Οκτωβρίου Μελισσίων.

«γιατί ποτέ δεν θα είναι η τελευταία φορά»

Πεντέλη: «Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας ΔΕΠΙΣ» Εκδήλωση συζήτηση για την ημέρα κατά της βίας των γυναικών στο Α ΚΑΠΗ  Μελισσίων

Πεντέλη: «Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ΔΕΠΙΣ» Εκδήλωση συζήτηση για την ημέρα κατά της βίας των γυναικών στο Α ΚΑΠΗ  Μελισσίων
Πεντέλη: «Δημοτική Επιτροπή Ισότητας ΔΕΠΙΣ» Εκδήλωση συζήτηση για την ημέρα κατά της βίας των γυναικών στο Α ΚΑΠΗ  Μελισσίων