Πεντέλη: Η υπηρεσία  καθαριότητας του Δήμου μετά το τέλος των Λαϊκών πλένει και απολυμένη τον δρόμο και τα πεζοδρόμια

Πεντέλη: Η υπηρεσία  καθαριότητα του Δήμου μετά το τέλος των Λαϊκών πλένει και απολυμένη τον δρόμο και τα πεζοδρόμια
Η υπηρεσία  καθαριότητας του Δήμου αμέσως μετά το τέλος των Λαϊκών της πόλης στα Μελίσσια και στην Νέα Πεντέλη πλένει και απολυμένη τον δρόμο και τα πεζοδρόμια.

Συγκεκριμένα αμέσως μετά το τέλος των Λαϊκών της πόλης η υπηρεσία  καθαριότητας του Δήμου με οδοκαθαριστές και την συνδρομή πλυστικού μηχανήματος και του αυτοκινούμενου σαρώθρου (σκούπα) πλένουν  και απολυμάνουν τον δρόμο τα πεζοδρόμια και τους κάδους.

Πεντέλη: Η υπηρεσία  καθαριότητα του Δήμου μετά το τέλος των Λαϊκών πλένει και απολυμένη τον δρόμο και τα πεζοδρόμια

Παράλληλα απομακρύνουν τα σκουπίδια και διαχωρίζουν τα οργανικά απόβλητα. Στο τελευταίο  υπάρχει μια πολύ σωστή συνεργασία με τους παραγώγους. Η αναβάθμιση της καθαριότητας της πόλης αποτελεί καθημερινή μέριμνα του Δήμου Πεντέλης.

Πεντέλη: Η υπηρεσία  καθαριότητα του Δήμου μετά το τέλος των Λαϊκών πλένει και απολυμένη τον δρόμο και τα πεζοδρόμια

Πεντέλη: Η υπηρεσία  καθαριότητας του Δήμου μετά το τέλος των Λαϊκών πλένει και απολυμένη τον δρόμο και τα πεζοδρόμια

Πεντέλη: Η υπηρεσία  καθαριότητα του Δήμου μετά το τέλος των Λαϊκών πλένει και απολυμένη τον δρόμο και τα πεζοδρόμια

Πεντέλη: Η υπηρεσία  καθαριότητα του Δήμου μετά το τέλος των Λαϊκών πλένει και απολυμένη τον δρόμο και τα πεζοδρόμια

Πεντέλη: Η υπηρεσία  καθαριότητας του Δήμου μετά το τέλος των Λαϊκών πλένει και απολυμένη τον δρόμο και τα πεζοδρόμια

Πεντέλη: Η υπηρεσία  καθαριότητα του Δήμου μετά το τέλος των Λαϊκών πλένει και απολυμένη τον δρόμο και τα πεζοδρόμια

Πεντέλη: Η υπηρεσία  καθαριότητας του Δήμου μετά το τέλος των Λαϊκών πλένει και απολυμένη τον δρόμο και τα πεζοδρόμια

Πεντέλη: Η υπηρεσία  καθαριότητα του Δήμου μετά το τέλος των Λαϊκών πλένει και απολυμένη τον δρόμο και τα πεζοδρόμια
Πεντέλη: Η υπηρεσία  καθαριότητα του Δήμου μετά το τέλος των Λαϊκών πλένει και απολυμένη τον δρόμο και τα πεζοδρόμια