Πεντέλη: Έναν ακόμα εξωτερικό χώρο άθλησης για όλους και για άτομα Αμεα δημιούργησε ο Δήμος

Πεντέλη: Έναν ακόμα εξωτερικό χώρο άθλησης για όλους και για άτομα Αμεα δημιούργησε ο Δήμος Έναν ακόμα εξωτερικό χώρο άθλησης για όλους και για άτομα Αμεα δημιούργησε ο Δήμος Έναν ακόμα εξωτερικό χώρο άθλησης για όλους και για άτομα Αμεα δημιούργησε ο Δήμος στον για πολλά χρόνια εγκαταλελειμμένο ιδιόκτητο χώρο του Δήμου απέναντι από το γήπεδο ποδοσφαίρου στα Μελίσσια. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκε γυμναστήριο, απέναντι από το γήπεδο ποδοσφαίρου στη Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων σε ιδιόκτητο χώρο του Δήμου, με την προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων καλλισθενικής γυμναστικής ενηλίκων εξωτερικού χώρου. Το νέο υπαίθριο γυμναστήριο αυξάνει τους χώρους εκγύμνασης στο Δήμο, με ελεύθερη πρόσβαση και χρήση, κάθε ώρα της ημέρας και παρέχει στους πολίτες, έναν ακόμη χώρο για άθληση μέσα στο φυσικό περιβάλλον.
Έναν ακόμα εξωτερικό χώρο άθλησης για όλους και για άτομα Αμεα δημιούργησε ο Δήμος

Έναν ακόμα εξωτερικό χώρο άθλησης για όλους και για άτομα Αμεα δημιούργησε ο Δήμος  στον για πολλά χρόνια εγκαταλελειμμένο ιδιόκτητο χώρο του Δήμου απέναντι από το γήπεδο ποδοσφαίρου στα Μελίσσια.

Πεντέλη: Έναν ακόμα εξωτερικό χώρο άθλησης για όλους και για άτομα Αμεα δημιούργησε ο Δήμος Έναν ακόμα εξωτερικό χώρο άθλησης για όλους και για άτομα Αμεα δημιούργησε ο Δήμος Έναν ακόμα εξωτερικό χώρο άθλησης για όλους και για άτομα Αμεα δημιούργησε ο Δήμος στον για πολλά χρόνια εγκαταλελειμμένο ιδιόκτητο χώρο του Δήμου απέναντι από το γήπεδο ποδοσφαίρου στα Μελίσσια. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκε γυμναστήριο, απέναντι από το γήπεδο ποδοσφαίρου στη Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων σε ιδιόκτητο χώρο του Δήμου, με την προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων καλλισθενικής γυμναστικής ενηλίκων εξωτερικού χώρου. Το νέο υπαίθριο γυμναστήριο αυξάνει τους χώρους εκγύμνασης στο Δήμο, με ελεύθερη πρόσβαση και χρήση, κάθε ώρα της ημέρας και παρέχει στους πολίτες, έναν ακόμη χώρο για άθληση μέσα στο φυσικό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα δημιουργήθηκε γυμναστήριο, απέναντι από το γήπεδο ποδοσφαίρου στη Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων σε ιδιόκτητο χώρο του Δήμου, με την προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων καλλισθενικής γυμναστικής ενηλίκων εξωτερικού χώρου.

Πεντέλη: Έναν ακόμα εξωτερικό χώρο άθλησης για όλους και για άτομα Αμεα δημιούργησε ο Δήμος Έναν ακόμα εξωτερικό χώρο άθλησης για όλους και για άτομα Αμεα δημιούργησε ο Δήμος Έναν ακόμα εξωτερικό χώρο άθλησης για όλους και για άτομα Αμεα δημιούργησε ο Δήμος στον για πολλά χρόνια εγκαταλελειμμένο ιδιόκτητο χώρο του Δήμου απέναντι από το γήπεδο ποδοσφαίρου στα Μελίσσια. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκε γυμναστήριο, απέναντι από το γήπεδο ποδοσφαίρου στη Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων σε ιδιόκτητο χώρο του Δήμου, με την προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων καλλισθενικής γυμναστικής ενηλίκων εξωτερικού χώρου. Το νέο υπαίθριο γυμναστήριο αυξάνει τους χώρους εκγύμνασης στο Δήμο, με ελεύθερη πρόσβαση και χρήση, κάθε ώρα της ημέρας και παρέχει στους πολίτες, έναν ακόμη χώρο για άθληση μέσα στο φυσικό περιβάλλον.

Το νέο υπαίθριο γυμναστήριο αυξάνει τους χώρους εκγύμνασης στο Δήμο, με ελεύθερη πρόσβαση και χρήση, κάθε ώρα της ημέρας και παρέχει στους πολίτες, έναν ακόμη χώρο για άθληση μέσα στο φυσικό περιβάλλον.

Πεντέλη: Έναν ακόμα εξωτερικό χώρο άθλησης για όλους και για άτομα Αμεα δημιούργησε ο Δήμος Έναν ακόμα εξωτερικό χώρο άθλησης για όλους και για άτομα Αμεα δημιούργησε ο Δήμος Έναν ακόμα εξωτερικό χώρο άθλησης για όλους και για άτομα Αμεα δημιούργησε ο Δήμος στον για πολλά χρόνια εγκαταλελειμμένο ιδιόκτητο χώρο του Δήμου απέναντι από το γήπεδο ποδοσφαίρου στα Μελίσσια. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκε γυμναστήριο, απέναντι από το γήπεδο ποδοσφαίρου στη Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων σε ιδιόκτητο χώρο του Δήμου, με την προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων καλλισθενικής γυμναστικής ενηλίκων εξωτερικού χώρου. Το νέο υπαίθριο γυμναστήριο αυξάνει τους χώρους εκγύμνασης στο Δήμο, με ελεύθερη πρόσβαση και χρήση, κάθε ώρα της ημέρας και παρέχει στους πολίτες, έναν ακόμη χώρο για άθληση μέσα στο φυσικό περιβάλλον.