Κηφισιά: Σε τελικό στάδιο τα έργα στο 1ο Δημοτικό Νέας Ερυθραίας  και 1ο Δημοτικό Σχολείο της Κηφισιάς

Κηφισιά: Σε τελικό στάδιο τα έργα στο 1ο Δημοτικό Νέας Ερυθραίας  και 1ο Δημοτικό Σχολείο της Κηφισιάς
Σε τελικό στάδιο τα έργα στο 1ο Δημοτικό Νέας Ερυθραίας  και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο της Κηφισιάς. Το έργο αφορά κυρίως σε παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας και συντήρησης.

Σ’ αυτό το πλαίσιο ο Δήμος προχωρά στην υλοποίηση έργων υποδομών, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και ίδιους πόρους του Δήμου . Οι  παρεμβάσεις αυτές στα σχολικά κτήρια γίνονται κυρίως από το πρόγραμμα «Α.Τρίτσης» με 757.916,64€.

Κηφισιά: Σε τελικό στάδιο τα έργα στο 1ο Δημοτικό Νέας Ερυθραίας  και 1ο Δημοτικό Σχολείο της Κηφισιάς
Οι εργασίες που γίνονται περιλαμβάνουν:

29 παρεμβάσεις στο πλαίσιο εργολαβιών (επισκευές πλακοστρώσεων, κεραμοσκεπών, υγρομονώσεων, αντικαταστάσεις φωτιστικών σωμάτων, ελαιοχρωματισμοί κ.α.)

27 παρεμβάσεις από τις Δημοτικές Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προμήθειες, εργασίες επισκευών και συντηρήσεων.

Επιπλέον προσωπικό για την καθαριότητα.

Εντατικούς καθαρισμούς στις ταράτσες των σχολικών κτηρίων.

Προγραμματισμός κάλυψης πιθανών αναγκών μαθητών σε rapid tests

Πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού για τη Β-Γ Λυκείου

Κηφισιά: Σε τελικό στάδιο τα έργα στο 1ο Δημοτικό Νέας Ερυθραίας  και 1ο Δημοτικό Σχολείο της Κηφισιάς

Κηφισιά: Σε τελικό στάδιο τα έργα στο 1ο Δημοτικό Νέας Ερυθραίας  και 1ο Δημοτικό Σχολείο της Κηφισιάς

Κηφισιά: Σε τελικό στάδιο τα έργα στο 1ο Δημοτικό Νέας Ερυθραίας  και 1ο Δημοτικό Σχολείο της Κηφισιάς

Κηφισιά: Σε τελικό στάδιο τα έργα στο 1ο Δημοτικό Νέας Ερυθραίας  και 1ο Δημοτικό Σχολείο της Κηφισιάς
Κηφισιά: Σε τελικό στάδιο τα έργα στο 1ο Δημοτικό Νέας Ερυθραίας  και 1ο Δημοτικό Σχολείο της Κηφισιάς