Κηφισιά: Παρεμβάσεις Βελτίωσης της Ενεργειακής Αποδοτικότητας πραγματοποιούνται στο 3⁰  Δημοτικό σχολείο

Κηφισιά: Παρεμβάσεις Βελτίωσης της Ενεργειακής Αποδοτικότητας πραγματοποιούνται στο 33⁰  Δημοτικό σχολείο Κηφισίας
Παρεμβάσεις Βελτίωσης της Ενεργειακής Αποδοτικότητας πραγματοποιούνται στο 3⁰  Δημοτικό σχολείο Κηφισιάς.

Ο Δήμος με το  έργο αυτό έχει ως σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στο 3⁰  Δημοτικό σχολείο Κηφισιάς. Έτσι  υλοποιεί δράσεις με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.

Κηφισιά: Παρεμβάσεις Βελτίωσης της Ενεργειακής Αποδοτικότητας πραγματοποιούνται στο 33⁰  Δημοτικό σχολείο Κηφισίας

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν επεμβάσεις στα λειτουργικά χαρακτηριστικά του σχολείου όπως εφαρμογή θερμομόνωσης και η  αντικατάσταση συστημάτων φωτισμού σε νέας τεχνολογίας LED.

Κηφισιά: Παρεμβάσεις Βελτίωσης της Ενεργειακής Αποδοτικότητας πραγματοποιούνται στο 33⁰  Δημοτικό σχολείο Κηφισίας

Οι  εργασίες αφορούν σε:

Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης (κέλυφος)

Αλλαγή συστήματος θέρμανσης με τοποθέτηση αντλιών θερμότητας τελευταίου τύπου

Αλλαγή όλων των λαμπτήρων φωτισμού σε νέας τεχνολογίας LED

Οι επεμβάσεις  στοχεύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας με προοπτική την απεξάρτηση τους από ορυκτά καύσιμα καθώς και την μελλοντική ενεργειακή αυτονομία τους.

Κηφισιά: Παρεμβάσεις Βελτίωσης της Ενεργειακής Αποδοτικότητας πραγματοποιούνται στο 33⁰  Δημοτικό σχολείο Κηφισίας
Κηφισιά: Παρεμβάσεις Βελτίωσης της Ενεργειακής Αποδοτικότητας πραγματοποιούνται στο 3⁰  Δημοτικό σχολείο Κηφισίας