Χαλάνδρι: Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης

Χαλάνδρι: Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης
Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης – Ενημέρωση για την πορεία των αιτήσεων

Αναφορικά με το Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης, ανακοινώνεται ότι γίνονται  ΔΕΚΤΈΣ, στην πρώτη επιλογή που έχουν θέσει οι ενδιαφερόμενοι/ ενδιαφερόμενες, όλες οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί με τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι 30/5/2022, ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώθηκαν οι θέσεις του Προγράμματος, για τα  παρακάτω σχολικά συγκροτήματα:

Χαλάνδρι: Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης

1ο Δημοτικό – 1ο Νηπιαγωγείο

5ο Δημοτικό –  5ο Νηπιαγωγείο

11ο Δημοτικό – 14ο Νηπιαγωγείο

16ο Δημοτικό – 16ο Νηπιαγωγείο

12ο Δημοτικό – 15ο Νηπιαγωγείο

Για τα σχολεία:

4ο Δημοτικό –  4o /10o Νηπιαγωγείο και

14ο Δημοτικό-11ο Νηπιαγωγείο, τα οποία έχουν δεχθεί μεγάλο αριθμό αιτήσεων θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση.

Θυμίζουμε ότι οι αιτήσεις για τη Β΄περίοδοτου προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης συνεχίζονται μέχρι και τις 15 Ιουνίου 2022.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ