Λυκόβρυση Πεύκη: Υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης σε σημεία του Δήμου

Λυκόβρυση Πεύκη: Υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης σε σημεία του δήμου
Υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης σε σημεία του Δήμου

Με την χρηματοδότηση από το  Πράσινο Ταμείο προϋπολογισμού 231.000,00€ για την προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης σε σημεία του δήμου ολοκληρώθηκε άλλο ένα ουσιαστικό έργο στην πόλη.

Λυκόβρυση Πεύκη: Υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης σε σημεία του δήμου
Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης Πεύκης Τάσος Μαυρίδης τόνισε:

«Ένα ακόμα ουσιαστικό έργο ολοκληρώθηκε στο δήμο μας . Τοποθετήθηκαν  καλαίσθητοι υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης σε σημεία του δήμου μας όπου ήταν τεχνικά  εφικτό .

Αξιοποιήσαμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο τη χρηματοδότηση από το ΠΑΡΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ προϋπολογισμού 231.000,00€ για την προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης .

Έχουμε υποβάλει  επίσης και νέα πρόταση χρηματοδότησης στο προγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και αναμένουμε την σχετική αξιολόγηση και ένταξη του έργου με χρηματοδότηση για να συνεχίσουμε αντίστοιχα έργα υποδομής στην καθαριότητα με ενίσχυση του δικτύου εγκατάστασης υπόγειων κάδων και σε αλλά σημεία του δήμου μας .»

Λυκόβρυση Πεύκη: Υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης σε σημεία του δήμου

Λυκόβρυση Πεύκη: Υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης σε σημεία του δήμου
Λυκόβρυση Πεύκη: Υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης σε σημεία του δήμου