Η Πρόεδρος του Δικτύου SDG 17 Greece με αφορμή τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς απευθύνει μήνυμα

Μήνυμα Πρόεδρος του Δικτύου SDG 17 Greece Μαρίνας Σταυράκη Πατούλη, για Πρωτομαγιά
Η Πρόεδρος του Δικτύου SDG 17 Greece με αφορμή τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς απευθύνει μήνυμα

Η Πρόεδρος του Δικτύου SDG 17 Greece για την προώθηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Μαρίνα ΣταυράκηΠατούλη, με αφορμή τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς απευθύνει μήνυμα

Μήνυμα Πρόεδρος του Δικτύου SDG 17 Greece Μαρίνας Σταυράκη Πατούλη, για Πρωτομαγιά

Συγκεκριμένα με αφορμή τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς, η Πρόεδρος του Δικτύου SDG 17 Greece για την προώθηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Μαρίνα ΣταυράκηΠατούλη, απευθύνει μήνυμα

Η Πρόεδρος του Δικτύου SDG 17 Greece απευθύνει το ακόλουθο μήνυμα:

«Η σύγχρονη εποχή, η οικονομική κρίση, η υψηλή ανεργία, η τηλεργασία έχουν οδηγήσει τους εργαζομένους μπροστά σε νέες προκλήσεις που απαιτούν την εγρήγορση, τη διαρκή διεκδίκηση και επιβεβαίωση των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Η ελαστικότητα των εργασιακών σχέσεων δημιουργεί ένα θολό τοπίο όσον αφορά στην προστασία και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων με πολύ συχνά τα φαινόμενα αυτά να θίγονται ή να αίρονται.

Τα δικαιώματα αυτά έχουν κερδηθεί με αίμα και κάθε υποχώρηση αποτελεί ένα καίριο πλήγμα και ένα βήμα πίσω από μια κοινωνία δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης, και στην εργασία. Ο εργασιακός μεσαίωνας με σύγχρονο προσωπείο απειλεί κατακτήσεις του ανθρώπου αλλά και την ίδια την υπόστασή του καθώς εκ φύσεως συνδέεται ζωτικά με την εργασία. Το δικαίωμα στην ασφαλή και αξιοπρεπή εργασία, το δικαίωμα της γυναίκας στην εργασία με σεβασμό στον μητρικό της ρόλο, στην ίση αξία της, αποτελούν κεκτημένα του ανθρώπου που οφείλουμε να διαφυλάξουμε και να παραδώσουμε ακέραια στις επόμενες γενιές εργαζομένων.

Το σύνθημα “οκτώ ώρες δουλειά, οκτώ ώρες ξεκούραση, οκτώ ώρες ελεύθερος χρόνος” είναι ζωντανό για περισσότερα από 130 χρόνια και διαχρονικά μας υπενθυμίζει τους αγώνες για την καθιέρωση του οκταώρου και της κατάκτησης του δικαιώματος στην εργασία με αξιοπρεπείς συνθήκες και απολαβές.

Ως Δίκτυο SDG 17 Greece για την προώθηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών εργαζόμαστε με επίκεντρο τον Στόχο 10 για λιγότερες ανισότητες και στην εργασία και τον Στόχο 8 για αξιοπρεπή εργασία, ώστε να χτίσουμε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης, συνεργασίας και διαλόγου με επίκεντρο ένα σύγχρονο, δίκαιο εργασιακό περιβάλλον, με προσήλωση στη διασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων, με διαφάνεια, με ίσες ευκαιρίες και καλύτερες προοπτικές για όλους τους εργαζόμενους.

Καλή Εργατική Πρωτομαγιά με ίσα και αξιοκρατικά δικαιώματα, με νέες κατακτήσεις για ένα δημιουργικό, αλληλέγγυο και ειρηνικό “αύριο”».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μαρούσι, 02 Μαΐου 2022