Χαλάνδρι: Καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας, προστατευόμαστε από τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας
Καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας, προστατευόμαστε από τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Με το μήνυμα «Κρατάμε τον Δήμο μας καθαρό και ασφαλή!» και στο πλαίσιο των δράσεων για την πρόληψη των πυρκαγιών, ο Δήμος Χαλανδρίου ενημερώνει τους πολίτες ότι οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στον καθαρισμό των οικοπέδων τους από ξερά χόρτα, σκουπίδια και επικίνδυνα υλικά, καθώς εισερχόμαστε στην περίοδο αυξημένου κινδύνου πυρκαγιών.

Καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας

Η υποχρέωση αφορά τους ιδιοκτήτες, νομείς ή επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται αφ’ ενός εντός του γενικού πολεοδομικού σχεδίου της πόλης,  αφ’ ετέρου εντός ζώνης 100 μέτρων περιμετρικά αυτού.

Σημειώνουμε ότι με βάση τις νέες πυροσβεστικές διατάξεις, για τον καθαρισμό των οικοπέδων προβλέπεται: 

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

β. Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.

γ. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.

δ. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Οι ιδιοκτησίες θα πρέπει να διατηρούνται καθαρές καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου – 31η Οκτωβρίου) για να μη δημιουργούνται οχληρές καταστάσεις και κίνδυνος για την Δημόσια Υγεία και ασφάλεια.

 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα εφαρμοστούν οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 94 παρ.1 περίπτ. 26 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010 (πρόστιμο, δαπάνη καθαρισμού και μήνυση για το αδίκημα σύμφωνα με το άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Χαλανδρίου.

Τηλ.: 210 68.95.833

Email: dieythinsi.perivallontos@halandri.gr

Κρατάμε τον Δήμο μας καθαρό και ασφαλή!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ