Λυκόβρυση Πεύκη:  Βραβεύσεις και βιβλία από την Κοινωνική Υπηρεσία σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά του Δήμου

Λυκόβρυση Πεύκη:  Βραβεύσεις και βιβλία από την Κοινωνική Υπηρεσία σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά του Δήμου
Βραβεύσεις και βιβλία από την Κοινωνική Υπηρεσία σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης

Τρία σχολεία του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης συμμετείχαν στον διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα «Χαμόγελο με Μάσκα» στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Εκπαίδευσης, που ήταν στις 24/1/22.

Λυκόβρυση Πεύκη:  Βραβεύσεις και βιβλία από την Κοινωνική Υπηρεσία σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά του Δήμου

Παραδόθηκαν έπαινοι σε όλα  τα παιδιά  που συμμετείχαν στον διαγωνισμό και δόθηκε ως βράβευση ένα βιβλίο σε κάθε ένα από τα πέντε καλυτέρα θέμα τα κάθε τμήματος, που επιλέχθηκαν από την Κριτική Επιτροπή.  Η Επιτροπή αποτελείτο από την Αντιδήμαρχο Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Πολιτικής και Εθελοντισμού Νότα Σοκορέλη, την εικαστικό Αργυρώ Παφίλη και την Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, Σταματούλα Τράνακα. Τα σχολεία που συμμετείχαν στην Δράση “χαμόγελο με μάσκα” ήταν το 2ο Νηπιαγωγείο Λυκόβρυσης, το 2ο Δημοτικό Λυκόβρυσης και το 4ο Δημοτικό Λυκόβρυσης.

Λυκόβρυση Πεύκη:  Βραβεύσεις και βιβλία από την Κοινωνική Υπηρεσία σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά του Δήμου

Επιπλέον βιβλία παραδόθηκαν από την Αντιδήμαρχο Νότα Σοκορέλη για τις σχολικές βιβλιοθήκες των παρακάτω σχολείων:

  1) Παράρτημα 1ου Νηπιαγωγείου Πεύκης

2) Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κωφών και Βαρήκοων Λυκόβρυσης Πεύκης

3) 1ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης

4) 1ο Δημοτικό Σχολείο Λυκόβρυσης

Λυκόβρυση Πεύκη:  Βραβεύσεις και βιβλία από την Κοινωνική Υπηρεσία σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά του Δήμου

Λυκόβρυση Πεύκη:  Βραβεύσεις και βιβλία από την Κοινωνική Υπηρεσία σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά του Δήμου

Λυκόβρυση Πεύκη:  Βραβεύσεις και βιβλία από την Κοινωνική Υπηρεσία σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά του Δήμου
Λυκόβρυση Πεύκη:  Βραβεύσεις και βιβλία από την Κοινωνική Υπηρεσία σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά του Δήμου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Λυκόβρυση Πεύκη, 14 Μαρτίου 2022