Κηφισιά: «Κέντρο κοινότητας ΔΕΠΙΣ»  Υπηρεσίες στήριξης Γυναικών στον Δήμο Κηφισιάς

Κηφισιά: «Κέντρο κοινότητας ΔΕΠΙΣ»  Υπηρεσίες στήριξης Γυναικών στον Δήμο Κηφισιάς
«Κέντρο κοινότητας ΔΕΠΙΣ»  Υπηρεσίες στήριξης Γυναικών στον Δήμο Κηφισίας

Πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών: Λεκτικής, σωματικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής/συναισθηματικής, οικονομικής κ.α

Κηφισιά: «Κέντρο κοινότητας ΔΕΠΙΣ»  Υπηρεσίες στήριξης Γυναικών στον Δήμο Κηφισίας 

Παρεχόμενες υπηρεσίες :
  1. κοινωνική, ψυχολογική και εργασιακή στήριξη προς θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας και πολλαπλών διακρίσεων
  2. συνεργασία και παραπομπή προς αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες (ξενώνες φιλοξενίας κ.α.)
  3. ενημέρωση και πληροφόρηση για θέματα ισότητας των φύλων και αντιμετώπισης περιστατικών βίας
  4. δράσεις δικτύωσης και ευαισθητοποίησης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Διεύθυνση: Μαρίνου Αντύπα 3, Κάτω Κηφισιά

Τηλέφωνο: 210 8014249, e.mail: womenhelp@kifissia.gr /  depis@isotita.gr

Κηφισιά: «Κέντρο κοινότητας ΔΕΠΙΣ»  Υπηρεσίες στήριξης Γυναικών στον Δήμο Κηφισιάς
Κηφισιά: «Κέντρο κοινότητας ΔΕΠΙΣ»  Υπηρεσίες στήριξης Γυναικών στον Δήμο Κηφισιάς