Κηφισιά: Διάνοιξης οδών στην περιοχή  ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ

Κηφισιά: Διάνοιξης οδών στην περιοχή  ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ
Συνεχίζεται το έργο διανοίξεις οδών σε όλο τον Δήμο – Διάνοιξης οδών στην περιοχή  ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ

Στα πλαίσια του έργου διανοίξεις οδών σε όλο τον Δήμο πραγματοποιήθηκε η διάνοιξη της οδού Καβαλιεράτου .

Κηφισιά: Διάνοιξης οδών στην περιοχή  ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ

Συγκεκριμένα ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της οδού Καβαλιεράτου με την τελική ασφαλτόστρωση της από την οδό Καλυφατάκη  έως την οδό Μάτσα έκτασης 2.000 τ.μ . στην Δ.Ε. Κηφισιάς.

 

Κηφισιά: Διάνοιξης οδών στην περιοχή  ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ

Κηφισιά: Διάνοιξης οδών στην περιοχή  ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ

Κηφισιά: Διάνοιξης οδών στην περιοχή  ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ

Κηφισιά: Διάνοιξης οδών στην περιοχή  ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ
Κηφισιά: Διάνοιξης οδών στην περιοχή  ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ