Μεταμόρφωση: Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε η «Ελπίδα για τη Μεταμόρφωση»

Μεταμόρφωση: Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε η «Ελπίδα για τη Μεταμόρφωση»
Την πρωτοχρονιάτικη πίτα της (Ελπίδας για τη Μεταμόρφωση) έκοψε ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης Στράτος Σαραούδας σε κλειστό κύκλο, λόγω της πανδημίας.

Στράτος Σαραούδας: «Κάποτε ΜΑΖΙ εμπιστευθήκαμε την Ελπίδα.  Τώρα ΜΑΖΙ κάνουμε την Ελπίδα Πράξη»

Μεταμόρφωση: Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε η «Ελπίδα για τη Μεταμόρφωση»

Παράλληλα έγινε η παρουσίαση του έντυπου στο οποίο αναγράφετε το έργο που έχει πραγματοποιηθεί, όπου και  θα μοιραστεί  σε όλη την πόλη για να  ενημερωθούν οι συμπολίτες.

Μεταμόρφωση: Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε η «Ελπίδα για τη Μεταμόρφωση»

Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης Στράτος Σαραούδας τόνισε:

«Σε κλειστό κύκλο, λιτά λόγω της πανδημίας, κόψαμε σήμερα την πρωτοχρονιάτικη πίτα της (Ελπίδας για τη Μεταμόρφωση). Ανταλλάξαμε ευχές και παρουσιάσαμε το έντυπο, το οποίο θα μοιράσουμε στην πόλη μας και με το οποίο θα ενημερωθούν οι συμπολίτες μας για το έργο που κάνουμε. Κάποτε ΜΑΖΙ εμπιστευθήκαμε την Ελπίδα.  Τώρα ΜΑΖΙ κάνουμε την Ελπίδα Πράξη.  Και του χρόνου, εφόσον οι συνθήκες μας το επιτρέψουν, θα έχουμε την ευκαιρία να γιορτάσουμε όπως πρέπει.»

Μεταμόρφωση: Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε η «Ελπίδα για τη Μεταμόρφωση»
Μεταμόρφωση: Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε η «Ελπίδα για τη Μεταμόρφωση»