ΚΕΔΕ: Ο πρόεδρος στον «Μαραθώνιο Καινοτομίας ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon»

ΚΕΔΕ: Ο πρόεδρος στον «Μαραθώνιο Καινοτομίας ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon»
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου στον «Μαραθώνιο Καινοτομίας ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon»

Δημήτρης Παπαστεργίου: «Για την ΚΕΔΕ και τους Δήμους ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί κεντρική προτεραιότητα γιατί είναι το μέσο που θα μας επιτρέψει στη νέα ψηφιακή εποχή να παραμένουμε διαρκώς δίπλα στον πολίτη.»

ΚΕΔΕ: Ο πρόεδρος στον «Μαραθώνιο Καινοτομίας ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon»

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου υπογράμμισε χαιρετίζοντας την έναρξη του «Μαραθώνιου Καινοτομίας ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon» στόχος του οποίου είναι η ενεργοποίηση (community activation) του οικοσυστήματος καινοτομίας στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορέων και επιχειρήσεων για τη δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών που προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης καθώς και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε:

«Σε μια Ελλάδα που αλλάζει διαρκώς και αναβαθμίζεται ψηφιακά, η Αυτοδιοίκηση στοχεύει να καταστήσει την καινοτομία τρόπο ζωής. Δηλαδή να αξιοποιήσει τις λύσεις και τις δυνατότητες της τεχνολογίας και των καινοτόμων εφαρμογών της, εντάσσοντας τες στα οικοσυστήματα των Δήμων, απλοποιώντας διαδικασίες, μειώνοντας κόστη, βελτιώνοντας όχι μόνον την ποιότητα και τον αριθμό των υπηρεσιών που προσφέρουν οι Δήμοι στους πολίτες, αλλά βοηθώντας τους ταυτόχρονα να καταστήσουν φιλικότερο το περιβάλλον εργασίας, του προσωπικού των Δήμων.

Η καινοτομία και οι σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές θα μας επιτρέψουν να είμαστε διαρκώς ένα βήμα μπροστά από τις ανάγκες των πολιτών αλλά ταυτόχρονα και δίπλα στους δημότες, όχι μόνον εξυπηρετώντας τους σε ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των σκουπιδιών και τον φωτισμό στους δρόμους, ή τη λακούβα στο δρόμο και τα αδέσποτα.  Αλλά και για να σχεδιάζουμε κι εφαρμόζουμε με έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο πράσινες πολιτικές.

Να υλοποιούμε στοχευμένες κοινωνικές παρεμβάσεις. Να αναβαθμίζουμε τις υποδομές μας. Να προβάλλουμε τα τοπικά συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Να δίνουμε ευκαιρίες καλοπληρωμένης εργασίας στα νέα παιδιά της χώρας μας. Να γίνουμε δηλαδή αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής προσπάθειας για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής των τοπικών μας κοινωνιών».

ΚΕΔΕ: Ο πρόεδρος στον «Μαραθώνιο Καινοτομίας ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon»
ΚΕΔΕ: Ο πρόεδρος στον «Μαραθώνιο Καινοτομίας ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon»