Περιφέρεια Αττικής: Εργασίες αναβάθμισης ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο πρώην ΔΕΣΕ, εντός των διοικητικών ορίων της Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατ €

Περιφέρεια Αττικής: Εργασίες αναβάθμισης ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο πρώην ΔΕΣΕ, εντός των διοικητικών ορίων της Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατ €.

Ξεκινούν εργασίες αναβάθμισης ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο πρώην ΔΕΣΕ, εντός των διοικητικών ορίων της Αττικής με χρηματοδότηση της Περιφέρεια Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατ €.

Ειδικότερα προβλέπεται η εγκατάσταση σιδηροιστών φωτισμού, βραχιόνων φωτιστικών σωμάτων, αλλά και πίλλαρς ηλεκτρικών διανομών.

Περιφέρεια Αττικής: Εργασίες αναβάθμισης ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο πρώην ΔΕΣΕ, εντός των διοικητικών ορίων της Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατ €.

Τα έργα κρίνονται απαραίτητα με στόχο τη βελτίωση της ορατότητας στο οδικό δίκτυο και την αποτελεσματικότερη προάσπιση της οδικής ασφάλειας.

Παράλληλα εντός του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση περίπου 25.000 τηλεδιαχειριζόμενων φωτιστικών Led, ένα έργο προυπολογισμού 37 εκατ €, τα οποία θα καλύψουν πλήρως όλο το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής και θα συμβάλλουν:

  Στην εξοικονόμηση στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, σε ποσοστό που φτάνει τουλάχιστον το 65%.

Στην πολύ μεγάλη βελτίωση της ποιότητας φωτισμού.

Στην ελαχιστοποίηση πιθανών βλαβών άρα και στη μεγιστοποίηση της οδικής ασφάλειας.

Με σύγχρονα εργαλεία επενδύουμε στην καλύτερη θωράκιση της οδικής ασφάλειας, στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην εξοικονόμηση χρημάτων, υπέρ των πολιτών!