Ηράκλειο Αττικής:  Αποκατάσταση οδοστρώματος από εκτεταμένες βλάβες του δικτύου της ΕΥΔΑΠ

Ηράκλειο Αττικής:  Αποκατάσταση οδοστρώματος από εκτεταμένες βλάβες του δικτύου της ΕΥΔΑΠ
Αποκατάσταση οδοστρώματος από εκτεταμένες βλάβες του δικτύου της ΕΥΔΑΠ

Στην οδό Διστόμου και Αυγής στο Νέο Ηράκλειο συνεργεία της ΕΥΔΑΠ πραγματοποίησαν αποκατάσταση του οδοστρώματος από βλάβες που είχαν προέλθει από εκτεταμένες βλάβες του δικτύου.

 

Ηράκλειο Αττικής:  Αποκατάσταση οδοστρώματος από εκτεταμένες βλάβες του δικτύου της ΕΥΔΑΠ

Το οδόστρωμα είχε υποστεί καθίζηση λόγω εκτεταμένης βλάβης στον αποχετευτικό αγωγό. Η βλάβη είχε αντιμετωπιστεί άμεσα και τα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν οι απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης και πλέον το οδόστρωμα έχει αποκατασταθεί πλήρως.

Ηράκλειο Αττικής:  Αποκατάσταση οδοστρώματος από εκτεταμένες βλάβες του δικτύου της ΕΥΔΑΠ

Ηράκλειο Αττικής:  Αποκατάσταση οδοστρώματος από εκτεταμένες βλάβες του δικτύου της ΕΥΔΑΠ

Ηράκλειο Αττικής:  Αποκατάσταση οδοστρώματος από εκτεταμένες βλάβες του δικτύου της ΕΥΔΑΠ

Ηράκλειο Αττικής:  Αποκατάσταση οδοστρώματος από εκτεταμένες βλάβες του δικτύου της ΕΥΔΑΠ
Ηράκλειο Αττικής:  Αποκατάσταση οδοστρώματος από εκτεταμένες βλάβες του δικτύου της ΕΥΔΑΠ