Πεντέλη: Ανακοίνωση του Δήμου για την μετατροπή σε εμβολιαστικό κέντρο για ένα μήνα του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης

Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης.
Ανακοίνωση του Δήμου Πεντέλης  για την μετατροπή σε εμβολιαστικό κέντρο για ένα μήνα του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης

Με ιδιαίτερη έκπληξη πληροφορηθήκαμε, αναφέρει ο Δήμος Πεντέλης, την αιφνιδιαστική απόφαση του Υπουργείου Υγείας για μερική αναστολή της καθημερινής εφημερίας παιδιάτρου στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης και τη μετατροπή του σε εμβολιαστικό κέντρο για ένα μήνα.

Ο Δήμος με ανακοίνωση του τονίζει πως η αναστολή της καθημερινής εφημερίας του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης είναι μια άστοχη απόφαση και πρέπει να ανακληθεί. Μάλιστα την χαρακτηρίζει  ως μια καταφανώς λανθασμένη και άστοχη απόφαση, που υποβαθμίζει τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας προς τα μικρά παιδιά.

Σας παραθέτουμε την ανακοίνωση του Δήμου Πεντέλης :

«H αναστολή της καθημερινής εφημερίας του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης είναι μια άστοχη απόφαση και πρέπει να ανακληθεί.  Με ιδιαίτερη έκπληξη πληροφορηθήκαμε την αιφνιδιαστική απόφαση του Υπουργείου Υγείας για μερική αναστολή της καθημερινής εφημερίας παιδιάτρου στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης και τη μετατροπή του σε εμβολιαστικό κέντρο για ένα μήνα.

Η αναστολή της καθημερινής εφημερίας του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης είναι μία καταφανώς λανθασμένη και άστοχη απόφαση, που υποβαθμίζει τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας προς τα μικρά παιδιά και κατά συνέπεια δημιουργεί προβλήματα στους γονείς, όχι μόνο του Δήμου μας, αλλά και περιοχών της Βόρειας και Ανατολικής Αττικής.

Καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση.»

 

 

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Πεντέλης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μελίσσια, 9Ιανουαρίου 2022