Κηφισιά : Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος στην οδό Λόφου της Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας

Κηφισιά : Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος στην οδό Λόφου της Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος στην οδό Λόφου της Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας

Κηφισιά : Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος στην οδό Λόφου της Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας

Ένα πάγιο αλλά και δίκαιο αίτημα των κατοίκων  της Δ.Ε.  Νέας Ερυθραίας στην οδό Λόφου ήταν η αποκατάστασης του οδοστρώματος. Ο Δήμος με τα τεχνικά συνεργεία ανταποκρινόμενοι στο αίτημα των κατοίκων  και  ολοκλήρωσαν χθες τις εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος. 

Κηφισιά : Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος στην οδό Λόφου της Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας

Το οδόστρωμα  καλύπτικε από εγχάρακτο οπλισμένο σκυρόδεμα με ειδική κλήση για τα όμβρια ύδατα  που τον χειμώνα ταλαιπωρούσαν τους κατοίκους .

Κηφισιά : Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος στην οδό Λόφου της Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας

Το έργο αυτό εντάσσετε στην μεγάλη προσπάθεια του Δήμου για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων σε όλη την πόλη.