Πεντέλη: «Πολιτική Προστασία Δήμου Πεντέλης-Εθελοντικό Κλιμάκιο» Εκπαίδευση στα είδη των πυροσβεστήρων και τρόπους κατάσβεσης

Πεντέλη: «Πολιτική Προστασία Δήμου Πεντέλης-Εθελοντικό Κλιμάκιο» Εκπαίδευση στα είδη των πυροσβεστήρων και τρόπος κατάσβεσης
«Πολιτική Προστασία Δήμου Πεντέλης-Εθελοντικό Κλιμάκιο» Εκπαίδευση στα είδη των πυροσβεστήρων και τρόπους κατάσβεσης.

Πεντέλη: «Πολιτική Προστασία Δήμου Πεντέλης-Εθελοντικό Κλιμάκιο» Εκπαίδευση στα είδη των πυροσβεστήρων και τρόπος κατάσβεσης

Το Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη  επιτυχία, στις εγκαταστάσεις της Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πεντέλης – Εθελοντικό Κλιμάκιο, Εκπαιδευτική Ημερίδα σε θέματα Πυροπροστασίας για τα στελέχη της και τους εθελοντές .

Πεντέλη: «Πολιτική Προστασία Δήμου Πεντέλης-Εθελοντικό Κλιμάκιο» Εκπαίδευση στα είδη των πυροσβεστήρων και τρόπος κατάσβεσης

Η Ημερίδα περιελάμβανε αρχικά θεωρητικό μάθημα και εν συνεχεία στον εξωτερικό χώρο  με προσομοίωση φωτιάς πραγματοποιήθηκε  εκπαίδευση και χρήση Φορητών πυροσβεστήρων Ξηράς Πυροσβεστικής σκόνης και Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) στο σβήσιμο της φωτιάς.

Πεντέλη: «Πολιτική Προστασία Δήμου Πεντέλης-Εθελοντικό Κλιμάκιο» Εκπαίδευση στα είδη των πυροσβεστήρων και τρόπος κατάσβεσης

Τα στελέχη και οι εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πεντέλης – Εθελοντικό Κλιμάκιο είχαν ενεργή συμμετοχή στην όλη Ημερίδα με ερωτήσεις, διευκρινίσεις αλλά και παίρνοντας μέρος στις προσομοιώσεις που έγιναν στους εξωτερικούς χώρους των Εγκαταστάσεων.

Πεντέλη: «Πολιτική Προστασία Δήμου Πεντέλης-Εθελοντικό Κλιμάκιο» Εκπαίδευση στα είδη των πυροσβεστήρων και τρόπος κατάσβεσης

Πεντέλη: «Πολιτική Προστασία Δήμου Πεντέλης-Εθελοντικό Κλιμάκιο» Εκπαίδευση στα είδη των πυροσβεστήρων και τρόπος κατάσβεσης

Πεντέλη: «Πολιτική Προστασία Δήμου Πεντέλης-Εθελοντικό Κλιμάκιο» Εκπαίδευση στα είδη των πυροσβεστήρων και τρόπος κατάσβεσης

Πεντέλη: «Πολιτική Προστασία Δήμου Πεντέλης-Εθελοντικό Κλιμάκιο» Εκπαίδευση στα είδη των πυροσβεστήρων και τρόπος κατάσβεσης

Πεντέλη: «Πολιτική Προστασία Δήμου Πεντέλης-Εθελοντικό Κλιμάκιο» Εκπαίδευση στα είδη των πυροσβεστήρων και τρόπος κατάσβεσης

Πεντέλη: «Πολιτική Προστασία Δήμου Πεντέλης-Εθελοντικό Κλιμάκιο» Εκπαίδευση στα είδη των πυροσβεστήρων και τρόπος κατάσβεσης
Πεντέλη: «Πολιτική Προστασία Δήμου Πεντέλης-Εθελοντικό Κλιμάκιο» Εκπαίδευση στα είδη των πυροσβεστήρων και τρόπος κατάσβεσης