Κηφισιά: Συνεχίζονται οι επισκευές οδοστρωμάτων από ωθήσεις γαιών σε όλο τον Δήμο

Κηφισιά: Συνεχίζονται οι επισκευές οδοστρωμάτων από ωθήσεις γαιών σε όλο τον Δήμο

Συνεχίζονται οι επισκευές οδοστρωμάτων από ωθήσεις γαιών σε Κηφισιά ,Νέα Ερυθραία και Εκάλη . Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί  περισσότερες από 147 παρεμβάσεις.

Κηφισιά: Συνεχίζονται οι επισκευές οδοστρωμάτων από ωθήσεις γαιών σε όλο τον Δήμο

Οι επισκευές οδοστρωμάτων από ωθήσεις γαιών (εξογκώματα από ρίζες δέντρων) πραγματοποιούνται από το ασφαλτικό συνεργείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κηφισιάς.

Κηφισιά: Συνεχίζονται οι επισκευές οδοστρωμάτων από ωθήσεις γαιών σε όλο τον Δήμο

Αυτή την περίοδο τα συνεργεία βρίσκονται στην Δημοτική Ενότητα της Εκάλης και συγκεκριμένα στην οδό Αγοράς.

Κηφισιά: Συνεχίζονται οι επισκευές οδοστρωμάτων από ωθήσεις γαιών σε όλο τον Δήμο

Κηφισιά: Συνεχίζονται οι επισκευές οδοστρωμάτων από ωθήσεις γαιών σε όλο τον Δήμο
Κηφισιά: Συνεχίζονται οι επισκευές οδοστρωμάτων από ωθήσεις γαιών σε όλο τον Δήμο