ΔΕΗ : Από την 1η Νοεμβρίου εφαρμόζεται το χειμερινό ωράριο «νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ»

: Από την 1η Νοεμβρίου αρχίζει η χειμερινή περίοδος «νυχτερινού τιμολογίου της ΔΕΗ»
Από την 1η Νοεμβρίου εφαρμόζεται το χειμερινό ωράριο «νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ»

Από την 1η Νοεμβρίου σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ  εφαρμόζεται το χειμερινό ωράριο για το νυχτερινό ρεύμα, όπως ανακοινώσε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Το ωράριο είναι:

 02:00-08:00 και 15:00-17:00, για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών.

 02:00-08:00 και 15:30-17:30, για τους πελάτες των μη διασυνδεμένων νησιών.

Καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό, μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τον Προμηθευτή τους.

Για τους πελάτες που εφαρμόζεται οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό) συνεχούς ωραρίου, ισχύει το υφιστάμενο ωράριο 23:00 έως 07:00.

Σημειώνεται ότι το συνεχές ωράριο (23:00 έως 07:00 όλο το έτος) δεν εφαρμόζεται πλέον σε νέους καταναλωτές και εξακολουθεί να ισχύει μόνο στους καταναλωτές οι οποίοι το έχουν ήδη. Οι καταναλωτές που έχουν το συνεχές ωράριο μπορούν να το αλλάξουν και να λάβουν το τμηματικό, εφόσον το επιθυμούν, δεν μπορούν, όμως, να επανέλθουν στο συνεχές ωράριο.