Πεντέλη : Δράση καθαρισμού του ηρώου στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου – Πρόσφορα του Δημοτικού Σύμβουλου Σ. Φρεμεντήτη  «Πεντέλη 2020»

Πεντέλη : Δράση καθαρισμού του ηρώου στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου - Πρόσφορα του Δημοτικού Σύμβουλου Σ. Φρεμεντήτη  «Πεντέλη 2020»
Ο Δημοτικός Σύμβουλος του Συνδυασμού «Πεντέλη 2020 – Πράσινη Έξυπνη Δημοκρατική πόλη» Σπύρος Φρεμεντήτης  προέβει αφιλοκερδώς στον καθαρισμό του μνημείου στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου.

Πεντέλη : Δράση καθαρισμού του ηρώου στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου - Πρόσφορα του Δημοτικού Σύμβουλου Σ. Φρεμεντήτη  «Πεντέλη 2020»

Ο Δημοτικός Σύμβουλος του Συνδυασμού «Πεντέλη 2020 – Πράσινη Έξυπνη Δημοκρατική πόλη» Σπύρος Φρεμεντήτης  «μαρμαράς στο επάγγελμα» μετά από πρόταση του συνδυασμού του, προς στην διοίκηση του Δήμου και την Δήμαρχο Δήμητρα Κεχαγιά προέβει αφιλοκερδώς στον καθαρισμό του μνημείου στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου, που στην Εθνική εορτή στις 28 Οκτωβρίου  θα πραγματοποιηθεί η κατάθεση των στεφάνωναν για τους ήρωες που έπεσαν πολεμώντας για την πατρίδα.

Πεντέλη : Δράση καθαρισμού του ηρώου στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου - Πρόσφορα του Δημοτικού Σύμβουλου Σ. Φρεμεντήτη  «Πεντέλη 2020»

Πολλά συγχαρητήρια Σπύρο η πράξη σου είναι παράδειγμα προσφοράς προς όλους…

Πεντέλη : Δράση καθαρισμού του ηρώου στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου - Πρόσφορα του Δημοτικού Σύμβουλου Σ. Φρεμεντήτη  «Πεντέλη 2020»

Πεντέλη : Δράση καθαρισμού του ηρώου στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου - Πρόσφορα του Δημοτικού Σύμβουλου Σ. Φρεμεντήτη  «Πεντέλη 2020»
Πεντέλη : Δράση καθαρισμού του ηρώου στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου – Πρόσφορα του Δημοτικού Σύμβουλου Σ. Φρεμεντήτη  «Πεντέλη 2020»