Πεντέλη: Δεδροφύτευση  στη περιοχή της  Νταού Πεντέλης από το Δήμο Πεντέλης το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και τον Σ.Π.Α.Π

Πεντέλη: Δεδροφύτευση  στη περιοχή της  Νταού Πεντέλης από το Δήμο Πεντέλης το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και τον Σ.Π.Α.Π
Δεδροφύτευση  στη περιοχή της  Νταού Πεντέλης από το Δήμο Πεντέλης το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και τον Σ.Π.Α.Π

Πεντέλη: Δεδροφύτευση  στη περιοχή της  Νταού Πεντέλης από το Δήμο Πεντέλης το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και τον Σ.Π.Α.Π

Στη περιοχή της  Νταού Πεντέλης πραγματοποιήθηκε δεδροφύτευση που οργάνωσε  το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) σε συνεργασία με το Δήμο Πεντέλης και το Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.).

Πεντέλη: Δεδροφύτευση  στη περιοχή της  Νταού Πεντέλης από το Δήμο Πεντέλης το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και τον Σ.Π.Α.Π

Στη δράση παρόντες ήταν η Υπουργός Παιδείας  Νίκη Κεραμέως,  η Δήμαρχος Πεντέλης Δήμητρα Κεχαγιά, ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ και Γενικός Γραμματέας του Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ Βλάσσης Σιώμος, αλλά και ο Πρόεδρος του  Ιδρύματος  Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Κώστας Βάρδος και πλήθος εθελοντών .

Πεντέλη: Δεδροφύτευση  στη περιοχή της  Νταού Πεντέλης από το Δήμο Πεντέλης το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και τον Σ.Π.Α.Π

Οι εθελοντές και οι εργαζόμενοι του Σ.Π.Α.Π. συνέδραμαν τη δράση τροφοδοτώντας τους παρισταμένους με τα απαραίτητα εργαλεία, αλλά και ποτίζοντας τα μικρά δενδράκια που φυτεύτηκαν.

Πεντέλη: Δεδροφύτευση  στη περιοχή της  Νταού Πεντέλης από το Δήμο Πεντέλης το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και τον Σ.Π.Α.Π

Πεντέλη: Δεδροφύτευση  στη περιοχή της  Νταού Πεντέλης από το Δήμο Πεντέλης το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και τον Σ.Π.Α.Π

Πεντέλη: Δεδροφύτευση  στη περιοχή της  Νταού Πεντέλης από το Δήμο Πεντέλης το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και τον Σ.Π.Α.Π
Πεντέλη: Δεδροφύτευση  στη περιοχή της  Νταού Πεντέλης από το Δήμο Πεντέλης το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και τον Σ.Π.Α.Π