Μαρούσι: Εργασίες καθαριότητας, φυτεύσεων, συντήρησης πρασίνου και απολυμάνσεων

Μαρούσι: Εργασίες καθαριότητας,φυτεύσεων, συντήρησης πρασίνου και απολυμάνσεων
Εργασίες καθαριότητας, φυτεύσεων, συντήρησης πρασίνου και απολυμάνσεων στο Μαρούσι

Μαρούσι: Εργασίες καθαριότητας,φυτεύσεων, συντήρησης πρασίνου και απολυμάνσεων

 

Εκτελούνται εντατικά οι εργασίες καθαριότητας, φυτεύσεων, συντήρησης πρασίνου/ κοπή επικίνδυνων κλαδιών και απολυμάνσεων (δημοτική συγκοινωνία, δημοτικοί/κοινόχρηστοι χώροι) στο Δήμο Αμαρουσίου, βάσει του προγραμματισμού που εποπτεύεται σε εβδομαδιαία βάση από τον Δήμαρχο Θεόδωρο Αμπατζόγλου, και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Μαρούσι: Εργασίες καθαριότητας,φυτεύσεων, συντήρησης πρασίνου και απολυμάνσεων

Ενδεικτικά αναφέρεται πως το προηγούμενο δεκαήμερο εκτελέστηκαν μεταξύ άλλων εργασίες στις περιοχές του Κέντρου, της Αγίας Φιλοθέης, της Νέας Λέσβου, Σωρού κ.α.

Μαρούσι: Εργασίες καθαριότητας,φυτεύσεων, συντήρησης πρασίνου και απολυμάνσεων

Μαρούσι: Εργασίες καθαριότητας,φυτεύσεων, συντήρησης πρασίνου και απολυμάνσεων

 

Μαρούσι: Εργασίες καθαριότητας,φυτεύσεων, συντήρησης πρασίνου και απολυμάνσεων
Μαρούσι: Εργασίες καθαριότητας, φυτεύσεων, συντήρησης πρασίνου και απολυμάνσεων

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μαρούσι, 19Οκτωβρίου 2021