Κηφισιά: Πρόγραμμα του Οκτωβρίου για το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο

Κηφισιά: Πρόγραμμα του Οκτωβρίου για το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο

Πρόγραμμα του Οκτωβρίου για το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο 2021 του Δήμου

Σε ανακοίνωση για το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου επισημαίνετε :

Λόγω συνθηκών, η παρακολούθηση των μαθημάτων θα γίνεται μόνο με έγκαιρη τηλεφωνική κράτηση.

Για την προκράτηση θέσης και την ενημέρωση σας, σχετικά με τις προϋποθέσεις παρακολούθησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε  στο τηλ. 213-2007204 (Δευτέρα ως Παρασκευή: 9.00 – 14.00).

Η κράτηση της θέσης είναι ατομική, εκτός εάν πρόκειται για ζευγάρι.

Κηφισιά: Πρόγραμμα του Οκτωβρίου για το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο

Κηφισιά: Πρόγραμμα του Οκτωβρίου για το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο
Κηφισιά: Πρόγραμμα του Οκτωβρίου για το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο