Μεταμόρφωση: 1η εβδομάδα προαγωγής υγείας για την τρίτη ηλικία

Μεταμόρφωση: 1η εβδομάδα προαγωγής υγείας για την τρίτη ηλικία
 «1η εβδομάδα προαγωγής υγείας για την τρίτη ηλικία» του Δήμου Μεταμόρφωσης από τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 έως και την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021.

Ο Δήμος Μεταμόρφωση θα πραγματοποίηση από Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 έως και την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021 την «1η εβδομάδα προαγωγής υγείας για την τρίτη ηλικία» . Ο Δήμος κοντά στην τρίτη ηλικία και με κέντρο τα  τέσσερα ΚΑΠΗ του που θα πραγματοποιηθεί η 1η εβδομαδιαία δράση για την προαγωγής υγείας της  τρίτης ηλικίας.

Μεταμόρφωση: 1η εβδομάδα προαγωγής υγείας για την τρίτη ηλικία

Μεταμόρφωση: 1η εβδομάδα προαγωγής υγείας για την τρίτη ηλικία
Μεταμόρφωση: 1η εβδομάδα προαγωγής υγείας για την τρίτη ηλικία