Κηφισιά: 251 εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα έχουν απομακρυνθεί από την αρχή του έτους

Κηφισιά: 251 εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα έχουν απομακρυνθεί από την αρχή του έτους

251 εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα έχουν απομακρυνθεί από την αρχή του έτους στο Δήμο Κηφισιάς βελτιώνοντας αρχικά την εικόνα του Δήμου αλλά και παράλληλα  ελευθερώνονται θέσεις στάθμευσης ενώ ταυτόχρονα  διευκολύνεται και  η κυκλοφορία των πεζών.

Κηφισιά: 251 εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα έχουν απομακρυνθεί από την αρχή του έτους

Συγκεκριμένα απομάκρυνση οχημάτων γίνεται μόνο για τα αιτήματα που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκ του νόμου διαδικασία.

Κηφισιά: 251 εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα έχουν απομακρυνθεί από την αρχή του έτους

Η διαδικασία απομάκρυνσης τους είναι χρονοβόρα και γίνεται κατ΄ εφαρμογή του Π.Δ 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α΄/5-3-2004). Τα οχήματα που απομακρύνονται οδηγούνται προς ανακύκλωση βάση του Π.Δ.116/2004.

Κηφισιά: 251 εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα έχουν απομακρυνθεί από την αρχή του έτους

Για τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στον τηλέφωνο 210-6206677 ή να στέλνουν ηλεκτρονικό αίτημα στο Γραφείο Δημότη.
Κηφισιά: 251 εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα έχουν απομακρυνθεί από την αρχή του έτους
Κηφισιά: 251 εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα έχουν απομακρυνθεί από την αρχή του έτους