Μήνυμα της Προέδρου Δικτύου SDG 17 Greece, για την Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για την Κλιματική Αλλαγή

Μήνυμα Προέδρου Δικτύου SDG 17 Greece, για την Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για την Κλιματική Αλλαγή

Μήνυμα  της Προέδρου Δικτύου SDG 17 Greece Μαρίνας Πατούλη Σταυράκη, για την Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για την Κλιματική Αλλαγή

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Δράσης για την Κλιματική Αλλαγή, η Πρόεδρος του Δικτύου SDG 17 Greece για την προώθηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ Μαρίνα Πατούλη Σταυράκη, απευθύνει το ακόλουθο μήνυμα:

«Η κλιματική αλλαγή δεν είναι ένα θεωρητικό ή εικονικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα υπαρκτό με σοβαρές συνέπειες που επηρεάζουν πλέον κάθε χώρα σε κάθε ήπειρο. Διαταράσσει τις εθνικές οικονομίες και έχει σημαντικές επιπτώσεις στους ανθρώπους, στις κοινότητες και στις χώρες του “σήμερα” αλλά ακόμα περισσότερο του “αύριο”. Είναι κοινή η πεποίθηση πως η παγκόσμια δράση για τη διαχείριση της κλιματικής κρίσης είναι επείγουσα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδα, και με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών, κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα.

Μήνυμα Προέδρου Δικτύου SDG 17 Greece, για την Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για την Κλιματική Αλλαγή

Eίναι πλέον, περισσότερο από ποτέ, αναγκαία για την αντιμετώπιση της κλιμακούμενης κλιματικής και περιβαλλοντικής κρίσης, με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς ευημερούντος, δίκαιου και βιώσιμου μέλλοντος. Η δέσμευση των χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σύνοδο EUMED9, σε κοινή δράση για το κλίμα, η εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συστράτευση σε Δράση για το Κλίμα στη βάση του Στόχου 13 Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, για ένα καθαρότερο περιβάλλον, για ένα μέλλον με περισσότερο σεβασμό στο περιβάλλον, υπογραμμίζουν ότι η κλιματική κρίση αναγνωρίζεται ως μια παγκόσμια πρόκληση για τον πλανήτη και την ανθρωπότητα και η κοινή και επείγουσα δράση αποτελεί μονόδρομο.

Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και προσαρμοστικότητας όλων των χωρών έναντι των κινδύνων και των φυσικών καταστροφών που απορρέουν από την Κλιματική κρίση, η ενσωμάτωση μέτρων για το Κλίμα στις εθνικές πολιτικές καθώς και η βελτίωση της εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με θέματα Κλιματικής Κρίσης, η αναμόρφωση του προτύπου της οικονομικής και κοινωνικής μας ανάπτυξης, ώστε να αλλάξουμε το υφιστάμενο μοντέλο, είναι επιβεβλημένες παρεμβάσεις. Στην κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας για την κλιματική κρίση, ως Δίκτυο για την προώθηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών στη χώρα μας, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης που διανύουμε, έχουμε ενεργοποιήσει τα μέλη μας να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την αφύπνιση της κοινωνίας, των πολιτών κάθε ηλικίας στην κατεύθυνση της ανάληψης δράσης για το Κλίμα, που σχετίζεται ζωτικά με ευημερία των επόμενων γενεών».

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μαρούσι, 25 Σεπτεμβρίου 2021