Ηράκλειο : Ξεκίνησε και θα συνεχιστεί  η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων

Ηράκλειο : Ξεκίνησε και θα συνεχιστεί  με αμείωτο ρυθμό η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων
Ξεκίνησε και θα συνεχιστεί   η απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων από διάφορα σημεία της πόλης.

Ηράκλειο : Ξεκίνησε και θα συνεχιστεί  με αμείωτο ρυθμό η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων

Συγκεκριμένα έχει ξεκίνησε και θα συνεχιστεί  με αμείωτο ρυθμό η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων για τα αιτήματα που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκ του νόμου διαδικασία .

Ηράκλειο : Ξεκίνησε και θα συνεχιστεί  με αμείωτο ρυθμό η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων

Τα εγκαταλελειμμένα οχήματα βρίσκονται σε  διάφορα δημόσια σημεία του Δήμου και η  δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει η δημοτική αρχή για τη βελτίωση της αισθητικής, καθαριότητας και υγιεινής του Δήμου.

Ηράκλειο : Ξεκίνησε και θα συνεχιστεί  με αμείωτο ρυθμό η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων

Ηράκλειο : Ξεκίνησε και θα συνεχιστεί  με αμείωτο ρυθμό η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων

Ηράκλειο : Ξεκίνησε και θα συνεχιστεί  με αμείωτο ρυθμό η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων
Ηράκλειο : Ξεκίνησε και θα συνεχιστεί  με αμείωτο ρυθμό η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων