Πεντέλη: «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» Διαγράμμιση νέων και παλαιών διαβάσεων πεζών

Πεντέλη: «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» Διαγράμμιση νέων και παλαιών διαβάσεων πεζών
«Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» Διαγράμμιση νέων και παλαιών διαβάσεων πεζών

Πεντέλη: «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» Διαγράμμιση νέων και παλαιών διαβάσεων πεζών

Διαγράμμιση νέων και παλαιών διαβάσεων πεζών, με νέα ψυχροπλαστικά υλικά, μεγαλύτερης αντοχής στον χρόνο!

Πεντέλη: «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» Διαγράμμιση νέων και παλαιών διαβάσεων πεζών

«Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας MobilityWeek με ενίσχυση της προσβασιμότητας και βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη

Σεβόμαστε τον πεζό!»

Πεντέλη: «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» Διαγράμμιση νέων και παλαιών διαβάσεων πεζών
Πεντέλη: «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» Διαγράμμιση νέων και παλαιών διαβάσεων πεζών