Κηφισιά: «Μενάνδρεια 2021»  Οι Θεατές θα πρέπει να εισέρχονται στις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης στην είσοδο πιστοποιητικού εμβολιασμού

Κηφισιά: «Μενάνδρεια 2021»  Οι Θεατές θα πρέπει να εισέρχονται στις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης στην είσοδο πιστοποιητικού εμβολιασμού

Ο Δήμος Κηφισιάς ανακοινώνει «Μενάνδρεια 2021»  οι Θεατές θα πρέπει να εισέρχονται στις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης στην είσοδο πιστοποιητικού εμβολιασμού Βάση της νέας ΚΥΑ που εκδόθηκε στις 12-9-2021 ΦΕΚ 4206Β’.

Συγκεκριμένα οι Θεατές θα πρέπει να εισέρχονται στις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις “Μενάνδρεια 2021” κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης στην είσοδο:

α) πιστοποιητικού εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 ή

β) πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) μέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10, ή

γ) αποτελέσματος του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊου COVID-19 ( rapid test ), το οποίο να πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν από την έναρξη του ζωντανού θεάματος – ακροάματος.

 Οι ως άνω υποχρεώσεις περιλαμβάνουν ανήλικους από 12 ετών και άνω.

Οι ανήλικοι από πέντε (5) έως έντεκα (11) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) τελευταίου 24ώρου.

Κηφισιά: «Μενάνδρεια 2021»  Οι Θεατές θα πρέπει να εισέρχονται στις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης στην είσοδο πιστοποιητικού εμβολιασμού
Κηφισιά: «Μενάνδρεια 2021»  Οι Θεατές θα πρέπει να εισέρχονται στις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης στην είσοδο πιστοποιητικού εμβολιασμού