ΚΕΔΕ : Πραγματοποιήθηκε η τακτική γενική συνέλευση της ΠΕΤΑ Α.Ε.

ΚΕΔΕ : Πραγματοποιήθηκε σήμερα η τακτική γενική συνέλευση της ΠΕΤΑ Α.Ε.
Πραγματοποιήθηκε η τακτική γενική συνέλευση της ΠΕΤΑ Α.Ε.

Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ: «Η ΠΕΤΑ Α.Ε. θα πρέπει να λειτουργήσει με μια λελογισμένη ευελιξία για να μπορεί να παρέχει αυτό που έχουν ανάγκη σήμερα οι δήμοι»

Γ. Αποστολόπουλος,  Πρόεδρος της ΠΕΤΑ Α.Ε.: «Το θολό εταιρικό καθεστώς δεν μας βοηθά να είμαστε χρήσιμοι για τους δήμους»

Θετικά έκλεισε για την ΠΕΤΑ Α.Ε. η οικονομική χρήση για το 2020

Τακτική γενική συνέλευση πραγματοποίησαν σήμερα οι μέτοχοι της ΠΕΤΑ Α.Ε., ένας από τους βασικούς μετόχους της οποίας είναι η ΚΕΔΕ, που εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ Δ. Παπαστεργίου.

Μεταξύ των θεμάτων που αποτέλεσαν αντικείμενο της συνέλευσης ήταν η έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020, του Ισολογισμού και των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2020, της Έκθεσης των Ελεγκτών για την χρήση 2020, ενώ συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν οι περαιτέρω στόχοι και οι προοπτικές της εταιρείας για το 2021.

Παράλληλα τέθηκε προς συζήτηση και το εταιρικό καθεστώς που διέπει πλέον την ΠΕΤΑ Α.Ε.

Σε ότι αφορά την οικονομική θέση της ΠΕΤΑ Α.Ε. για το οικονομικό έτος 2020, τα κύρια συμπεράσματα από την εξέταση των οικονομικών καταστάσεων και τη πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων της ΠΕΤΑ είναι τα ακόλουθα, τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως είναι θετικά.

Και αυτό, όπως τόνισε ο Πρόεδρος της ΠΕΤΑ  Α.Ε.,  ο αντιδήμαρχος Δόμησης και Κτιριακών Υποδομών του δήμου Αθηναίων, Γιώργος Αποστολόπουλος, «αυτό οφείλεται κυρίως στην προσπάθεια της Διοίκησης να μειώσει τα έξοδα της εταιρείας και ταυτόχρονα να αυξήσει τα έσοδα της παρόλη τη δυσμενή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ελληνική οικονομία».

Ο κ. Αποστολόπουλος συμπλήρωσε ακόμη ότι η Διοίκηση έχει πολλές ιδέες για να βοηθηθούν οι δήμοι και «το πνεύμα μας για το κατά πόσο θέλουμε χρηστή διοίκηση δεν αμφισβητείται, θέλουμε να κάνουμε την εταιρεία χρήσιμη για τους δήμους», αλλά όπως σημείωσε, η ασάφεια σχετικά με το πού εντάσσεται και ποιες διαδικασίες είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει, δεν βοηθάει για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δ. Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι η ΠΕΤΑ Α.Ε. μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, ιδίως για τους μικρούς δήμους για την ωρίμανση έργων, για την ένταξη δράσεων στη νέα προγραμματική περίοδο.

Ωστόσο, είπε, το θολό εταιρικό καθεστώς δεν βοηθάει προς αυτήν την κατεύθυνση. Άρα για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού η ΠΕΤΑ θα πρέπει να λειτουργήσει με μια λελογισμένη ευελιξία για να μπορεί να παρέχει αυτό που έχουν ανάγκη σήμερα οι δήμοι.

Ο κ. Παπαστεργίου σημείωσε το γεγονός ότι «με την αλλαγή του νόμου χάσαμε πολύ χρόνο. Τώρα όμως πρέπει να πάμε ένα βήμα παρακάτω, να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να δομήσουμε ένα εταιρικό καθεστώς που θα λειτουργεί με διαφάνεια, θα είναι ευέλικτο και χρήσιμο για τους δήμους».

Τέλος όπως ανακοινώθηκε στη γενική συνέλευση η Διοίκηση το αμέσως επόμενο διάστημα θα καταθέσει συγκεκριμένη πλήρη και τεκμηριωμένη  πρόταση.