Περιφέρειας Αττικής: Ξεκίνησε η τοποθέτηση των πρώτων ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων τεχνολογίας (full Μatrix) στο οδικό δίκτυο της Αττικής

Περιφέρεια Αττικής: Ξεκίνησε η τοποθέτηση των πρώτων ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων τεχνολογίας (full Μatrix) στο οδικό δίκτυο της Αττικής

Ξεκίνησε η τοποθέτηση των πρώτων ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων τεχνολογίας (full Μatrix) στο οδικό δίκτυο της Αττικής, αρμοδιότητας της Περιφέρειας

Οι νέες πινακίδες αναμένεται να διευκολύνουν την ενημέρωση των χρηστών του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Αττικής καθώς θα μπορούν να προσφέρουν ευκρινέστερη και περιεκτικότερη πληροφόρηση.

Γ. Πατούλης: «Συνεχίζουμε με την αναβάθμιση των περιφερειακών συστημάτων κυκλοφορίας της  Αττικής, με στόχο την καλύτερη προάσπιση της οδικής ασφάλειας»

Ξεκίνησε η τοποθέτηση των πρώτων ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων τεχνολογίας (full Μatrix) από την Περιφέρεια Αττικής σε κεντρικές οδικές αρτηρίες αρμοδιότητας της Περιφέρειας, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων αναβάθμισης των περιφερειακών συστημάτων κυκλοφορίας, που υλοποιεί η Περιφέρεια.

Περιφέρεια Αττικής: Ξεκίνησε η τοποθέτηση των πρώτων ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων τεχνολογίας (full Μatrix) στο οδικό δίκτυο της Αττικής

Η πρώτη ηλεκτρονική πινακίδα  τοποθετήθηκε στις  26 Αυγούστου στην κάθοδο της λεωφόρου Συγγρού και από την  Παρασκευή, 27 Αυγούστου, η δεύτερη ηλεκτρονική πινακίδα στην άνοδο της λ. Συγγρού ενώ ακόμη πέντε πινακίδες νέας τεχνολογίας αναμένεται να τοποθετηθούν σταδιακά στους δρόμους μας πουν μέχρι το τέλος του έτους.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίνει σχετικά:

««Βελτιώνουμε την ποιότητα  επικοινωνίας της Περιφέρειάς μας με τους πολίτες μας για την άμεση ενημέρωση που αφορά στην πολιτική προστασία και την οδική ασφάλεια. Με σύγχρονα μέσα προασπίζουμε την οδική ασφάλεια και αναβαθμίζουμε τη λειτουργικότητα του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς μας, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, προς όφελος των πολιτών της Αττικής».