Μαρούσι: Συνάντηση σήμερα του Δήμαρχου με τον Περιφερειάρχη Αττικής

Μαρούσι: Συνάντηση σήμερα του Δήμαρχου με τον Περιφερειάρχη Αττικής

Ο  Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρου Αμπατζόγλου συναντήθηκε σήμερα με τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη . Τα θέματα που συζητηθήκαν αφορούσαν κυρίως έργα που αφορούν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών  αλλά και γενικά  στην μεγάλη προσπάθεια δημιουργίας σημαντικών  υποδομών στην πόλη.

Μαρούσι: Συνάντηση σήμερα του Δήμαρχου με τον Περιφερειάρχη Αττικής

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου μετά τη συνάντησή του την Τρίτη 27 Ιουλίου 2021 με τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη δήλωσε:

«Συνάντησα σήμερα τον Περιφερειάρχη Αττικής για σειρά θεμάτων, που σχετίζονται με έργα που αφορούν στη βελτίωση της καθημερινότητας των Μαρουσιωτών και σχετίζονται κυρίως με σημαντικές υποδομές, όπως:

 Διευθέτηση Ρέματος Σαφπούς για το οποίο οι μελέτες βρίσκονται στο τελικό στάδιο ωρίμανσης και δεδομένης της πολυπλοκότητας υπάρχει η δέσμευση από την πλευρά της Περιφέρειας Αττικής για δημοπράτηση του έργου εντός του 2021.

 Τα έργα που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, όπως των αγωγών ομβρίων στο κέντρο Αμαρουσίου και τα Ανάβρυτα, της απορροής ομβρίων υδάτων στην Αγ. Φιλοθέη Αμαρουσίου, τα αντιπλημμυρικά στον Αγ. Νικόλαο Αμαρουσίου, τις αναπλάσεις στην Κοκκινιά, στο Σωρό και στην Μεσογείων καθώς και τη κατασκευή πεζογέφυρας στο ύψος του «Υγεία».

 Το έργο του γηπέδου ποδοσφαίρου στο κτήμα Καρέλα και η ωριμότητα της μελέτης με σεβασμό στο περιβάλλον.

Η συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τον Περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη είναι διαρκής και αποβλέπει στη βελτίωση της καθημερινότητας όχι μόνο κατοίκων αλλά και πολλών χιλιάδων εργαζομένων του Αμαρουσίου».

Μαρούσι: Συνάντηση σήμερα του Δήμαρχου με τον Περιφερειάρχη Αττικής

Μαρούσι: Συνάντηση σήμερα του Δήμαρχου με τον Περιφερειάρχη Αττικής
Μαρούσι: Συνάντηση σήμερα του Δήμαρχου με τον Περιφερειάρχη Αττικής